Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

Druh sociálnej služby: Podpora samostatného bývania (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 4 a § 57 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§57 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s preniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácii, podporu sločensky primeraného správania
Kapacita: osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2021
Miesto poskytovania: okres: Považská Bystrica
Telefón:

+421 424353273

Email:

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk (riaditeľ)

peter.spanik@cssdolnylieskov.sk (zodp. zástupca za sociálnu službu)

Mobil:

0901 918 652 (zodp. zástupca za sociálnu službu)

0905 457 486 (riaditeľ)

Web:http://www.cssdolnylieskov.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Peter Špánik
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
197
01821  Dolný Lieskov
IČO: 00632414