Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania (§ 34 a § 12 ods. 1 písc. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby; muži. Miesto výkonu pracovnej terapie: Centrum sociálnych služieb: BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:25.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnch služieb - NÁDEJ, 2, 01812 Stupné
Telefón:

+421 424353273

Email:

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk; info@cssdolnylieskov.sk

Web:http://www.cssdolnylieskov.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. František Martaus, PhD.
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
197
01821  Dolný Lieskov
IČO: 00632414

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné
K:10 V:4
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma