Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:22.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb , 68, 91308 Nová Bošáca
Telefón:

+421 327780110

Email:

info@cssbosaca.sk

Web:http://www.cssbosaca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vojteková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
68
91308  Nová Bošáca
IČO: 34011641