Preskočiť navigáciu

Sociálne služby Myjava, n.o., Hoštáky 671

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:30 osôb
Deň začatia poskytovania:19.12.2003
Miesto poskytovania:Sociálne služby Myjava, n. o., Hoštáky 671/12, 90701 Myjava
Mobil:

+421 915 407121

Email:

adriana.simonyi@socsluzbymy.sk

Web:http://www.myjava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Adriána Šimonyi
Poskytovateľ: Sociálne služby Myjava, n.o.
Nám.M.R.Štefánika  560/4
90701  Myjava
IČO: 36119610