Preskočiť navigáciu

Drahuška a my...

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - týždenná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:11.11.2010
Miesto poskytovania:Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, Krajné 828, 91616 Krajné
Mobil:

+421 323219932

Email:

drahuskovo@drahuskovo.sk

Web:http://www.drahuskovo.sk
Zodpovední zástupcoviaMUDr. Jozef Šóth, CSc.
Poskytovateľ: Drahuška a my...
IČO: 30801168