Preskočiť navigáciu

Drahuška a my...

IČO:30801168
Sídlo:Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:187
Dátum zápisu do registra:11.11.2010
Dátum poslednej zmeny:26.1.2018
Domov na polceste
určitý čas | pobytová - ročná forma
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné