Preskočiť navigáciu

Drahuška a my...

Druh sociálnej služby: Domov na polceste (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 a § 27 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:11.11.2010
Miesto poskytovania:Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Mobil:

+421 323219932

Email:

drahuskovo@drahuskovo.sk

Web:http://www.drahuskovo.sk
Zodpovední zástupcoviaMUDr. Jozef Šóth, CSc.
Poskytovateľ: Drahuška a my...
Košická  5590/56
82108  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 30801168