Preskočiť navigáciu

Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:18.2.2013
Miesto poskytovania:Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45/22, 91441 Nemšová
Mobil:

+421 910917122

Email:

trencanovamaria@post.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mária Trenčanová
Poskytovateľ: Občianske združenie Čistá duša
Nám. SNP  80/9
91101  Trenčín
IČO: 42151589