Preskočiť navigáciu

Občianske združenie Čistá duša

IČO:42151589
Sídlo:Nám. SNP 80/9, 91101 Trenčín

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:197
Dátum zápisu do registra:24.5.2011
Dátum poslednej zmeny:30.12.2019
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45/22, 91441 Nemšová
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Domov sociálnych služieb Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 91101 Trenčín