Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:34 osôb
Deň začatia poskytovania:2.11.2009
Miesto poskytovania:Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov 57, 02001 Púchov
Email:

info@cssnosice.sk

Telefón:

+421 424641264 ,424641433

Web:http://www.cssnosice.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Cigániková
Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
57
02001  Púchov
IČO: 00628115

Evidencia žiadateľov - poradovník

DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov
K:34 V:1 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma