Preskočiť navigáciu

DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:34 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov 57, 02001 Púchov
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 52261, Piešťany (dátum zaradenia: 15.1.2024) - v procese umiestňovania
2. 54974, Prievidza (dátum zaradenia: 29.4.2024)
3. 54552, Čereňany (dátum zaradenia: 20.5.2024)
4. 44951, Kostolište (dátum zaradenia: 23.5.2024)