Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice

IČO:00628115
Sídlo:57, 02001 Púchov
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:92
Dátum zápisu do registra:2.11.2009
Dátum poslednej zmeny:1.12.2020
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov