Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby
Kapacita:42 osôb
Deň začatia poskytovania:11.9.2009
Miesto poskytovania:Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
Email:

info@cssdubnica.sk

anna.kancirova@cssdubnica.sk

Telefón:

+421 424421292

Mobil:

+421 901918562

Web:http://www.cssdubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Anna Kancirová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - AVE
IČO: 00632384