Preskočiť navigáciu

Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:1.10.2007
Miesto poskytovania:Denné centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 95801 Partizánske
Mobil:

+421 908661255

Email:

michaela.kros@gmail.com

Web:http://www.freziacentrum.wbl.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Michaela Krošláková
Poskytovateľ: Denné Centrum Frézia Partizánske n. o.
Veľká okružná  1107/15
95801  Partizánske
IČO: 37923382