Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649

Druh sociálnej služby: Denný stacionár (§ 40 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2015
Miesto poskytovania:Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Email:

domovpartizanske@gmail.com

Telefón:

+421 387499302

Mobil:

+421 917990657

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Slobodová
Poskytovateľ: Domov n. o., Partizánske
Nádražná  649/6
95801  Partizánske
IČO: 36119491