Preskočiť navigáciu

Denný stacionár

§40 zákona 448/2008

 1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. V dennom stacionári sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. stravovanie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť.
 3. Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Aliis PU, n. o., Dvory 1933
určitý čas | ambulantná
Dvory 1933/20, 02001 Púchov
 
Aliis, n. o., J. Braneckého 130
určitý čas | ambulantná
J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
 
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
určitý čas | ambulantná
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
 
! Obec Lednické Rovne
neurčitý čas | ambulantná
obec: Lednické Rovne
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
určitý čas | ambulantná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň
určitý čas | ambulantná
53, 95653 Slatina nad Bebravou
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom, Ulica D. Štubňu 2140
neurčitý čas | ambulantná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom, Ulica D. Štubňu 2140/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom