Preskočiť navigáciu

Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 3

Poskytovanie sociálnej služby začína až 01.01.2024
Druh sociálnej služby: Denný stacionár (§40 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Kapacita:16 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2024
Miesto poskytovania:Námestie slobody 3/8, 02061 Lednické Rovne
Mobil:

+421902916280

Email:

starosta@lednickerovne.sk

Web:http://www.lednickerovne.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Tatiana Štraussová
Poskytovateľ: Obec Lednické Rovne
Námestie slobody  32/4
02061  Lednické Rovne
IČO: 00317462