Preskočiť navigáciu

Aliis, n. o., J. Braneckého 130

Druh sociálnej služby: Denný stacionár (§ 40 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.8.2012
Miesto poskytovania:J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
Mobil:

+421 903266952

Email:

aliis.stacionar@gmail.com

Web:http://www.aliis.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Barbora Tomanová, PhD.
Poskytovateľ: Aliis, n. o.
Osloboditeľov  681/8
91441  Nemšová
IČO: 45737525