Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne

IČO:00630250
Sídlo:Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:95
Dátum zápisu do registra:15.12.2009
Dátum poslednej zmeny:7.5.2021
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb -- Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne