Preskočiť navigáciu

Obec Bolešov

IČO:00317080
Sídlo:78, 01853 Bolešov

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:119
Dátum zápisu do registra:29.12.2009
Dátum poslednej zmeny:9.10.2020
Opatrovateľská služba
určitý čas | terénna forma
obec: Bolešov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
určitý čas | ambulantná forma
271, 01853 Bolešov