Preskočiť navigáciu

Mesto Prievidza

IČO:00318442
Sídlo:Námestie slobody 5/14, 97101 Prievidza

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:111
Dátum zápisu do registra:21.12.2009
Opatrovateľská služba
určitý čas | terénna forma
obec: Prievidza
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Prievidza
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Prievidza
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
určitý čas | terénna forma
obec: Prievidza
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Píly, Bojnická cesta 409/21, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Necpaly, Na záhumní 422/2, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Hradec, Pekná ulica 201/1, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Veľká Lehôtka, Podhorská ulica 399/79, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Malá Lehôtka, Ulica F. Hečku 316/45, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Sever, Ulica K. Novackého 501/14, 97101 Prievidza
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Bôbar, Ulica T. Vansovej 529/16, 97101 Prievidza