Preskočiť navigáciu

Mesto Prievidza

Druh sociálnej služby: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 31 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§31 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ktorá nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu
Deň začatia poskytovania:21.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Prievidza
Telefón:

+421 465179404

Email:

emilia.cavojska@prievidza.sk

Web:http://www.prievidza.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Emília Čavojská
Poskytovateľ: Mesto Prievidza
Námestie slobody  5/14
97101  Prievidza
IČO: 00318442