Preskočiť navigáciu

IRIS-IV,n.o.

IČO:45740429
Sídlo:Skačany 3, 95853 Skačany

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:259
Dátum zápisu do registra:16.8.2013
Dátum poslednej zmeny:8.7.2022
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov - IRIS-IV,n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
Požičiavanie pomôcok
určitý čas | ambulantná forma
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
Jedáleň
určitý čas | terénna forma
obec: Skačany