Preskočiť navigáciu

IRIS-IV,n.o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§12 ods. 1 písm. c) a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:30 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2013
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov - IRIS-IV,n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
Mobil:

+421 905344553

Email:

irisivno@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Iveta Varadyová
Poskytovateľ: IRIS-IV,n.o.
3
95853  Skačany
IČO: 45740429