Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 63-17335795-A0065
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
pneumológia a ftizeológia
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neonatológia
geriatria
dlhodobo chorých
liečebná výživa
centrálna sterilizácia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
IČO: 17335795
Telefón:

+421 465112111

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Rybanská Adriana 63-17335795-A0053 algeziologická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie I. 63-17335795-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie II. 63-17335795-A0078 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II. 63-17335795-A0086 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Pastorková-Šafariková Mária 63-17335795-A0029 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 63-17335795-A0036 ambulancia klinickej psychológie dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie 63-17335795-A0034 ambulancia úrazovej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Majdák Pavol 63-17335795-A0081 ambulancia vnútorného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Anestéziologické predoperačné vyšetrenie Hlavná budova, suterén, 63-17335795-A0031 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny dnes neordinuje
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Majdák Pavol Budova C, 63-17335795-A0047 angiologická ambulancia dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Velický Roman Hlavná budova, suterén, 63-17335795-A0052 chirurgická ambulancia dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická odborná ambulancia 63-17335795-A0033 chirurgická ambulancia dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Darovanie krvi Oproti vrátnici , 63-17335795-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
ambulancia pediatrickej kardiológie Detská kardiologická ambulancia, MUDr. Rebrová Katarína 63-17335795-A0039 ambulancia pediatrickej kardiológie
Neprítomnosti:
od 10.11.2022 do 11.11.2022
od 15.11.2022 do 15.11.2022
od 27.12.2022 do 30.12.2022
od 27.10.2022 do 31.10.2022
dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Detská nefrologická ambulancia 63-17335795-A0038 ambulancia pediatrickej nefrológie dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Detská neurologická ambulancia 63-17335795-A0040 ambulancia pediatrickej neurológie dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Detské predoperačné vyšetrenie 63-17335795-A0041 pediatrická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Diabetologická ambulancia 63-17335795-A0046 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Funkčná diagnostika 63-17335795-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Čičmancová Eva Hlavná budova, vpravo od RECEPCIE, 63-17335795-A0048 gastroenterologická ambulancia dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia 63-17335795-A0050 geriatrická ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia I. Hlavná budova, 3.poschodie, 63-17335795-A0074 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia II. - sono 63-17335795-A0035 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia III. 63-17335795-A0072 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 63-17335795-A0073 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia I. 63-17335795-A0026 hematologická a transfúziologická ambulancia dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia II. 63-17335795-A0077 hematologická a transfúziologická ambulancia dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Peter Malinjak 63-17335795-A0044 infektologická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Interné predoperačné vyšetrenie JAS 63-17335795-A0056 ambulancia vnútorného lekárstva dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť 63-17335795-A0022 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo 63-17335795-A0023 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia 63-17335795-A0024 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia 63-17335795-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia 63-17335795-A0005 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia 63-17335795-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia 63-17335795-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II. MUDr. Kotrík Ján 63-17335795-A0087 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Vičan Jozef 63-17335795-A0049 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia I. 63-17335795-A0028 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia II. 63-17335795-A0060 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia III. 63-17335795-A0088 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia I. Budova B, 2. poschodie, 63-17335795-A0070 neurologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia II. Budova B, prízemie, 63-17335795-A0069 neurologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia III. Budova B, 3.poschodie, 63-17335795-A0055 neurologická ambulancia dnes neordinuje
stacionár Neurologický stacionár Budova B, 3.poschodie, 63-17335795-A0080 stacionár dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia I. Hlavná budova, 2.poschodie, 63-17335795-A0076 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia II. Hlavná budova, 2.poschodie, 63-17335795-A0027 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia III. Hlavná budova, 2.poschodie, 63-17335795-A0079 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia ORL ambulancia 63-17335795-A0067 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia I. 63-17335795-A0054 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia II. - infúzna liečba Hlavná budova, prízemie , 63-17335795-A0071 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PCR test pre samoplatcov 63-17335795-A0066 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 12:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pľúcna ambulancia I. budova C, 3. poschodie, 63-17335795-A0032 pneumologicko-ftizeologická ambulancia dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pľúcna ambulancia II. budova C, 3. poschodie, 63-17335795-A0075 pneumologicko-ftizeologická ambulancia dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 63-17335795-A0010 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 63-17335795-A0043 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek RDG Hlavná budova, prízemie, 63-17335795-A0063 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 7:00
stacionár Stacionár, algeziológia 63-17335795-A0020 stacionár dnes neordinuje
stacionár Stacionár, dermatovenerológia 63-17335795-A0082 stacionár dnes neordinuje
stacionár Stacionár, medicína drogových závislostí 63-17335795-A0019 stacionár dnes neordinuje
stacionár Stacionár, psychiatria 63-17335795-A0021 stacionár dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 63-17335795-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia 63-17335795-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 63-17335795-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia 63-17335795-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia 63-17335795-A0011 urologická ambulancia dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia 63-17335795-A0030 urologická ambulancia dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Balážová Zuzana Hlavná budova, prízemie, 63-17335795-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Šupík Otto Hlavná budova, vpravo od RECEPCIE, 63-17335795-A0057 všeobecná ambulancia pre dospelých dnes neordinuje
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.