Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

IČO:17335795
Sídlo:Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň PRI NEMOCNICI 63-17335795-A0085
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Bojnice (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Geriatria, Dlhodobo chorých, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 63-17335795-A0065 všeobecná nemocnica Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Rybanská Adriana, Bojnice (Algeziológia) 63-17335795-A0053 objednávanie algeziologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:30 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie I., Bojnice (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-17335795-A0025 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie II., Bojnice (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-17335795-A0078 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II., Bojnice (Klinická onkológia) 63-17335795-A0086 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Pastorková-Šafariková Mária, Bojnice (Klinická onkológia) 63-17335795-A0029 objednávanie ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bojnice (Klinická psychológia) 63-17335795-A0036 ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Bojnice (úrazová chirurgia) 63-17335795-A0034 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Anestéziologické predoperačné vyšetrenie, Bojnice (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-17335795-A0031 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Majdák Pavol, Bojnice (Angiológia) 63-17335795-A0047 angiologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Velický Roman, Bojnice (Chirurgia) 63-17335795-A0052 objednávanie chirurgická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická odborná ambulancia, Bojnice (Chirurgia) 63-17335795-A0033 objednávanie chirurgická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Darovanie krvi, Bojnice (Hematológia a transfuziológia) 63-17335795-A0014 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice  
ambulancia pediatrickej kardiológie Detská kardiologická ambulancia, MUDr. Rebrová Katarína, Bojnice (Pediatrická kardiológia) 63-17335795-A0039 objednávanie ambulancia pediatrickej kardiológie
Neprítomnosti:
od 11.06.2024 do 11.06.2024
od 16.05.2024 do 16.05.2024
od 20.05.2024 do 24.05.2024
od 15.07.2024 do 26.07.2024
od 21.05.2024 do 21.05.2024
Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Detská nefrologická ambulancia, Bojnice (Pediatrická nefrológia) 63-17335795-A0038 objednávanie ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej neurológie Detská neurologická ambulancia, Bojnice (Pediatrická neurológia) 63-17335795-A0040 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Detské predoperačné vyšetrenie, Bojnice (Pediatria) 63-17335795-A0041 pediatrická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Diabetologická ambulancia, Bojnice (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-17335795-A0046 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Čičmancová Eva, Bojnice (Gastroenterológia) 63-17335795-A0048 objednávanie gastroenterologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Bojnice (Geriatria) 63-17335795-A0050 geriatrická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 9:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia I., Bojnice (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-17335795-A0074 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia II. - sono, Bojnice (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-17335795-A0035 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia III., Bojnice (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-17335795-A0072 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bojnice (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-17335795-A0073 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 10:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia I., Bojnice (Hematológia a transfuziológia) 63-17335795-A0026 objednávanie hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia II., Bojnice (Hematológia a transfuziológia) 63-17335795-A0077 objednávanie hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Bojnice (Infektológia) 63-17335795-A0044 objednávanie infektologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice
Zariadenie má pozastavenú činnosť do 31.12.2024
ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia I., Bojnice (Vnútorné lekárstvo) 63-17335795-A0056 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia II., Bojnice (Vnútorné lekárstvo) 63-17335795-A0081 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 19:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, Bojnice (Chirurgia) 63-17335795-A0022 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bojnice (Gastroenterológia) 63-17335795-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Bojnice (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-17335795-A0023 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Bojnice (Oftalmológia) 63-17335795-A0024 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Bojnice (Ortopédia) 63-17335795-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Bojnice (Otorinolaryngológia) 63-17335795-A0005 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Bojnice (úrazová chirurgia) 63-17335795-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Bojnice (Urológia) 63-17335795-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II. MUDr. Kotrík Ján, Bojnice (Kardiológia) 63-17335795-A0087 objednávanie kardiologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kardiologická ambulancia, Bojnice (Funkčná diagnostika) 63-17335795-A0013 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Vičan Jozef, Bojnice (Kardiológia) 63-17335795-A0049 objednávanie eRecept kardiologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 20.05.2024 do 24.05.2024
od 05.08.2024 do 16.08.2024
od 01.07.2024 do 12.07.2024
Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia I., Bojnice (Dermatovenerológia) 63-17335795-A0028 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia II., Bojnice (Dermatovenerológia) 63-17335795-A0060 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia III., Bojnice (Dermatovenerológia) 63-17335795-A0088 dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Bojnice (Mobilné odberové miesto) 28-17335795-A0001 mobilné odberové miesto Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice
Zariadenie bolo zrušené k 02.06.2023
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia I., Bojnice (Neurológia) 63-17335795-A0070 objednávanie neurologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia II., Bojnice (Neurológia) 63-17335795-A0069 objednávanie neurologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia III., Bojnice (Neurológia) 63-17335795-A0055 objednávanie neurologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
stacionár Neurologický stacionár, Bojnice (Neurológia) 63-17335795-A0080 stacionár Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 8:00 - 18:00
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia I., Bojnice (Oftalmológia) 63-17335795-A0076 objednávanie oftalmologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia II., Bojnice (Oftalmológia) 63-17335795-A0027 objednávanie oftalmologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia III., Bojnice (Oftalmológia) 63-17335795-A0079 objednávanie oftalmologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia ORL ambulancia, Bojnice (Otorinolaryngológia) 63-17335795-A0067 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia I., Bojnice (Ortopédia) 63-17335795-A0054 objednávanie ortopedická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia II. - infúzna liečba, Bojnice (Ortopédia) 63-17335795-A0071 objednávanie ortopedická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PCR test pre samoplatcov, Bojnice (Klinická mikrobiológia) 63-17335795-A0066 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 17:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pľúcna ambulancia I., Bojnice (Pneumológia a ftizeológia) 63-17335795-A0032 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pľúcna ambulancia II., Bojnice (Pneumológia a ftizeológia) 63-17335795-A0075 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice
Zariadenie bolo zrušené k 07.10.2023
stacionár Prax študenti, Bojnice (Algeziológia) 63-17335795-A0020 objednávanie stacionár Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bojnice (Psychiatria) 63-17335795-A0043 psychiatrická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bojnice (Medicína drogových závislostí) 63-17335795-A0010 psychiatrická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek RDG, Bojnice (Rádiológia) 63-17335795-A0063 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 7:00
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Bojnice (Dermatovenerológia) 63-17335795-A0082 stacionár Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 12:30 - 15:00
stacionár Stacionár, medicína drogových závislostí, Bojnice (Medicína drogových závislostí) 63-17335795-A0019 stacionár Nemocničná 2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
stacionár Stacionár, psychiatria, Bojnice (Psychiatria) 63-17335795-A0021 stacionár Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Bojnice (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-17335795-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Bojnice (Klinická biochémia) 63-17335795-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bojnice (Klinická imunológia a alergológia) 63-17335795-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Bojnice (Patologická anatómia) 63-17335795-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bojnice (Onkológia v urológii) 63-17335795-A0011 urologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bojnice (Urológia) 63-17335795-A0030 urologická ambulancia Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Balážová Zuzana, Bojnice (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 63-17335795-A0001 objednávanie všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Macho Peter, Bojnice (Všeobecné lekárstvo) 63-17335795-A0057 objednávanie eRecept všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice 7:00 - 15:00
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, Bojnice (Pracovné lekárstvo) 63-17335795-A0062 ambulancia pracovného lekárstva Nemocničná 96, 97201 Bojnice
Zariadenie bolo zrušené k 11.05.2022
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Prievidza (Klinická biochémia) 63-17335795-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežná 5, Prievidza 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nitrianske Pravno (Všeobecné lekárstvo) 63-17335795-A0007 všeobecná ambulancia pre dospelých Námestie SNP 397, 97213 Nitrianske Pravno 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivana Blaho, Nitrianske Rudno (Všeobecné lekárstvo) 63-17335795-A0083 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlavná 171/49, 97226 Nitrianske Rudno
Zariadenie bolo zrušené k 07.10.2023
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Macho Peter, Chrenovec-Brusno (Všeobecné lekárstvo) 63-17335795-A0084 všeobecná ambulancia pre dospelých Chrenovec-Brusno 4, 97232 Chrenovec-Brusno 7:00 - 15:00