Preskočiť navigáciu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, budova nemocnice, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-37957937-A0048
Odborné zameranie: pediatria
pediatrická anestéziológia
pediatrická intenzívna medicína
pediatrická hematológia a onkológia
detská chirurgia
Miesto prevádzkovania:
DFNsP BB
Námestie Ludvika Svobodu  6818/4
97409  Banská Bystrica
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu  4
97409  Banská Bystrica
IČO: 37957937
Telefón:

+421484726511 (Registrácia - recepcia / telefónna ústredňa)

+421484726591 (Kontakt pri preklade pacienta)

www.detskanemocnica.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. I. poschodie, 51-37957937-A0002 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. -1. poschodie, číslo dverí -1.08, 51-37957937-A0003 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 6:30 - 10:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 1. poschodie, č.dv. 135, 51-37957937-A0004 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Zuzana Moškurjáková. 1. poschodie, č.dv. 114, 51-37957937-A0005 ambulancia klinickej logopédie dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 1. 1 poschodie, č.dv. 023 a 024, 51-37957937-A0006 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 2. prízemie budovy nemocnice, miestnosť č. 024, 51-37957937-A0051 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-37957937-A0055 ambulancia klinickej psychológie 8:15 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky. I. posch., miestnosť č. 1.44, 51-37957937-A0054 ambulancia lekárskej genetiky dnes neordinuje
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. O. posch., č.dv. 0.19, 51-37957937-A0028 ambulancia neurochirurgická dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie. O. posch., č.dv. 0.17, 51-37957937-A0012 ambulancia pediatrickej chirurgie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy 2. 1. poschodie, číslo dverí 1.36 , 51-37957937-A0052 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 1, 51-37957937-A0007 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 1. poschodie, č.dv. 122, 51-37957937-A0008 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie. I. poschdie, č.dv. 134, 51-37957937-A0009 ambulancia pediatrickej gynekológie dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1. prízemie, č.dv. 054, 51-37957937-A0010 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:45
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2. prízemie, vchod B, č.dv. 050, 51-37957937-A0011 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 7:30 - 13:00 - 13:30 - 14:45
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie. 1. poschodie, č.dv. 1.05, 51-37957937-A0013 ambulancia pediatrickej kardiológie 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie. prízemie, č.dv. 0.21, 51-37957937-A0014 ambulancia pediatrickej nefrológie 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie 2. I. posch., miestnosť č. 1.30, 51-37957937-A0053 ambulancia pediatrickej neurológie 7:30 - 13:30 - 14:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie. 1. poschodie, č.dv. 1.37, 51-37957937-A0015 ambulancia pediatrickej neurológie 7:30 - 13:30 - 14:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie. I. posch., č.dv. 1.09, 51-37957937-A0020 ambulancia pediatrickej oftalmológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie. 0. poschodie, číslo dverí 0.75, 51-37957937-A0016 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 7:30 - 13:00 - 13:30 - 14:45
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie. I. posch., č. dv. 1.31, 51-37957937-A0018 ambulancia pediatrickej urológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie. prízemie, č.dv. 0.19, 51-37957937-A0019 ambulancia plastickej chirurgie 12:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva. 1. poschodie, číslo dverí 1.18, 51-37957937-A0049 ambulancia zubného lekárstva dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia. 51-37957937-A0040 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 9:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická oftalmológia. 51-37957937-A0046 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 11:00 - 12:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická ortopédia. 51-37957937-A0044 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 10:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická otorinolaryngológia. 51-37957937-A0045 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:30 - 8:45
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pediatrická urológia. 51-37957937-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia. 51-37957937-A0042 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 12:00 - 13:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 51-37957937-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 12:30 - 13:15
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 0. poschodie, číslo dverí 0.19, 51-37957937-A0022 ortopedická ambulancia 7:30 - 12:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 1. poschodie, číslo dverí 1.13, 51-37957937-A0023 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulanciav odbornom zameraní Foniatria. 1. poschodie, číslo dverí 1.10, 51-37957937-A0024 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia v nemocnici. 0. poschodie, číslo dverí 0.15, 51-37957937-A0026 pediatrická ambulancia 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
stacionár Stacionár, pediatrická nefrológia. III. poschodie, pracovisko II. Detskej klinike SZU, 51-37957937-A0047 stacionár 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ pre pediatrickú kardiológiu. Funkčná diagnostika 3, 51-37957937-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ pre pediatrickú neurológiu. Funkčná diagnostika 1, 51-37957937-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 13:30 - 14:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ pre pediatrickú ortopédiu. Funkčná diagnostika 2, 51-37957937-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu. Funkčná diagnostika 4, 51-37957937-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 13:00 - 13:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-37957937-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. III. posch., II. KPAIM SZU, 51-37957937-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. Klinická biochémia 1, 51-37957937-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. Rádiológia 1, 51-37957937-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Zuzana Trenčanová. Rádiológia 2, 51-37957937-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 9:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast. 0. poschodie, číslo dverí 0.75, 51-37957937-A0050 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.