Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Banská Bystrica

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Bernolákova, Banská Bystrica, (NOVAMED, spol. s r.o.) (Ortopédia) 51-31623832-A0001 špecializovaná nemocnica Bernolákova 6900/12, 97405 Banská Bystrica  
prírodné liečebné kúpele Prírodné liečebné kúpele, Kúpeľná, Brusno, (KB SPA s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 53-52883281-A0001 prírodné liečebné kúpele Liečebný dom Poľana, Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno  
liečebňa Liečebňa, Kúpeľná, Brusno, (KB SPA s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-52883281-A0004 liečebňa Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (ZELENÝ SEN, s. r. o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 66-44184425-A0006 dom ošetrovateľskej starostlivosti Cesta k nemocnici 4443/1B, 97401 Banská Bystrica  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Algeziológia, Gastroenterológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Nefrológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Dlhodobo chorých, Hepatológia, JIS centrálna, Pracovné lekárstvo) 51-00165549-A0004 všeobecná nemocnica Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (Infektológia, Psychiatria, Klinická psychológia) 51-00165549-A0003 všeobecná nemocnica Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-00165549-A0005 dom ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica  
všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, budova nemocnice, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica) (Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Pediatrická hematológia a onkológia, Detská chirurgia) 51-37957937-A0048 všeobecná nemocnica DFNsP BB, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 97409 Banská Bystrica  
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 66-00165549-A0147 dom ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Ludvika Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
hospic Hospic, Tibora Andrašovana, Banská Bystrica, (DOM Božieho milosrdenstva, n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 66-42000912-A0001 hospic Tibora Andrašovana 14300/44, 97401 Banská Bystrica  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Banská Bystrica, (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Angiológia, Kardiológia, Rádiológia, Kardiochirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-36644331-A0017 zariadenie biomedicínskeho výskumu Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica  
prírodné liečebné kúpele ! Prírodné liečebné kúpele, Brusno, (Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 53-31642314-A0001 prírodné liečebné kúpele Brusno
Zariadenie bolo zrušené k 04.02.2022
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (ZELENÝ SEN, s. r. o.) (Neurológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Geriatria, Dlhodobo chorých, Dlhodobá intenzívna starostlivosť) 66-44184425-A0001 všeobecná nemocnica Cesta k nemocnici 4443/1B, 97401 Banská Bystrica  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Kardiológia, Arytmia a koronárna jednotka, Kardiochirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia) 51-36644331-A0001 špecializovaná nemocnica Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Tibora Andrašovana, Banská Bystrica, (AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s.) (Chirurgia, Onkológia v chirurgii, Plastická chirurgia, Klinická onkológia) 51-45964173-A0001 špecializovaná nemocnica Polyfunkčný dom MOYSES, Tibora Andrašovana 14486/46, 97401 Banská Bystrica  
liečebňa ! Liečebňa, Kúpeľná, Brusno, (Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“) 66-31642314-A0001 liečebňa Liečebný dom Poľana, Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno
Zariadenie bolo zrušené k 03.07.2020
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Algeziológia, Gastroenterológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Nefrológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Hepatológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Spondylochirurgia, Centrálne operačné sály, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Centrálna sterilizácia) 66-00165549-A0001 všeobecná nemocnica Námestie Ludvika Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica) (Infektológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Klinická psychológia) 66-00165549-A0002 všeobecná nemocnica Cesta k nemocnici 1, 97407 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 04.06.2019
špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislotí, Cesta k nemocnici, Banská Bystrica, (Centrum pre liečbu drogových závislotí) (Medicína drogových závislostí, Psychiatria, Klinická psychológia, Psychoterapia) 51-37957651-A0001 špecializovaná nemocnica Cesta k nemocnici 5543/55, 97401 Banská Bystrica