Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO:00610470
Sídlo:Legionárska 641/28, 91171 Trenčín

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ Lekáreň V NEMOCNICI 63-00610470-A0105
(Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ) Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ
Legionárska 641/28, 91171 Trenčín 7:30 - 16:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Kardiológia, JIS kardiologická, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Geriatria, Dlhodobo chorých, Arytmia a koronárna jednotka) 51-00610470-A0001 všeobecná nemocnica Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Trenčín (Algeziológia) 51-00610470-A0005 algeziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 8:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Trenčín (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00610470-A0002 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Trenčín (Cievna chirurgia) 51-00610470-A0004 ambulancia cievnej chirurgie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00610470-A0010 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 10:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0014 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:30 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0015 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0013 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 51-00610470-A0031 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00610470-A0032 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Trenčín (Klinická logopédia) 51-00610470-A0033 ambulancia klinickej logopédie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0042 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0039 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0035 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0034 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0044 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0043 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00610470-A0062 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Trenčín (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00610470-A0063 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trenčín (Pediatrická kardiológia) 51-00610470-A0061 ambulancia pediatrickej kardiológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Trenčín (Pediatrická neurológia) 51-00610470-A0065 ambulancia pediatrickej neurológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Trenčín (Pediatrická oftalmológia) 51-00610470-A0064 ambulancia pediatrickej oftalmológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová, Trenčín (Pracovné lekárstvo) 51-00610470-A0078 ambulancia pracovného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín (úrazová chirurgia) 51-00610470-A0009 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00610470-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0074 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0073 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín. 51-00610470-A0108 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast NsP Trenčín, Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Trenčín (Angiológia) 51-00610470-A0003 angiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Chemoterapeutická ambulancia, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0008 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0007 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0006 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-00610470-A0109 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-00610470-A0011 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Dispenzárna onkologická ambulancia, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0040 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Trenčín (Endokrinológia) 51-00610470-A0012 endokrinologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 51-00610470-A0018 gastroenterologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 51-00610470-A0017 gastroenterologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Trenčín (Geriatria) 51-00610470-A0019 geriatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 51-00610470-A0022 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0110 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0111 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00610470-A0023 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-00610470-A0021 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0026 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0025 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Trenčín (Hepatológia) 51-00610470-A0024 hepatologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Trenčín (Infektológia) 51-00610470-A0028 infektologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Trenčín (Infektológia) 51-00610470-A0112 infektologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0090 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Trenčín (úrazová chirurgia) 51-00610470-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trenčín (Urológia) 51-00610470-A0087 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 51-00610470-A0030 kardiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 51-00610470-A0029 kardiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
mobilné odberové miesto ! MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO (AG+PCR), Trenčín (Mobilné odberové miesto) 26-00610470-A0004 mobilné odberové miesto objekt pri vstupe do Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 25.07.2023
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Trenčín (Nefrológia) 51-00610470-A0048 nefrologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0046 neurologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0045 neurologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0056 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0055 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0054 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0053 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0113 ortopedická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0049 ortopedická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0050 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00610470-A0052 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 10:00 - 12:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0051 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Viktória Slezáková, Trenčín (Pediatria, Neonatológia) 51-00610470-A0060 pediatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 13:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Trenčín (Pediatria) 51-00610470-A0059 pediatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 51-00610470-A0067 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 51-00610470-A0066 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-00610470-A0071 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0068 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria, Gerontopsychiatria) 51-00610470-A0072 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Trenčín (Reumatológia) 51-00610470-A0079 reumatologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Janka Miščíková, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0083 stacionár Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
stacionár Stacionár, psychiatria, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0082 stacionár Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0115 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Trenčín (Klinická biochémia) 51-00610470-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 51-00610470-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Trenčín (Klinická mikrobiológia) 51-00610470-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ladislav Badík, Trenčín (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 51-00610470-A0117 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-00610470-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Mamografia) 51-00610470-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Sonografia) 51-00610470-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia) 51-00610470-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia) 51-00610470-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-00610470-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia) 51-00610470-A0114 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00610470-A0057 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia, Onkológia v urológii) 51-00610470-A0058 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pod hájom, Dubnica nad Váhom. 51-00610470-A0116 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 16:00 - 22:00
mobilné odberové miesto MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO(AG+PCR), Trenčín (Mobilné odberové miesto) 26-00610470-A0001 mobilné odberové miesto parcela 1744/8, Nemocničná, 91101 Trenčín PCR Covid-Pass