Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO:00610470
Sídlo:Legionárska 641/28, 91171 Trenčín

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ Lekáreň V NEMOCNICI 63-00610470-A0105
(Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ) Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ
Legionárska 641/28, 91171 Trenčín 7:30 - 16:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Pneumológia a ftizeológia, JIS neurologická, Neurológia, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS chirurgická, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Gastroenterológia, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, Klinická onkológia, Rádiológia, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 63-00610470-A0063 všeobecná nemocnica Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Geriatria, Dlhodobo chorých, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 51-00610470-A0001 všeobecná nemocnica Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, Trenčín (Algeziológia) 63-00610470-A0005 algeziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Trenčín (Algeziológia) 51-00610470-A0005 algeziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 8:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Trenčín (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00610470-A0002 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Trenčín (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610470-A0060 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Trenčín (Cievna chirurgia) 51-00610470-A0004 ambulancia cievnej chirurgie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie, Trenčín (Cievna chirurgia) 63-00610470-A0057 ambulancia cievnej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00610470-A0010 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 10:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610470-A0055 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0014 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:30 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0015 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0013 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0052 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0016 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0067 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0068 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0069 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00610470-A0032 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Pediatrická imunológia a alergiológia) 63-00610470-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610470-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 51-00610470-A0031 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Trenčín (Klinická logopédia) 51-00610470-A0033 ambulancia klinickej logopédie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie ! Ambulancia klinickej logopédie, Trenčín (Klinická logopédia) 63-00610470-A0043 ambulancia klinickej logopédie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 63-00610470-A0070 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 63-00610470-A0071 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 63-00610470-A0072 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0042 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 63-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0039 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0037 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0036 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0035 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0034 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 63-00610470-A0073 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 63-00610470-A0074 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 63-00610470-A0075 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 63-00610470-A0076 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 63-00610470-A0042 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín (Klinická psychológia) 51-00610470-A0038 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 63-00610470-A0077 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0044 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0043 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín (Lekárska genetika) 63-00610470-A0040 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Trenčín (Neurochirurgia) 51-00610470-A0047 ambulancia neurochirurgická Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Trenčín (Neurochirurgia) 63-00610470-A0062 ambulancia neurochirurgická Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00610470-A0062 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610470-A0029 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Trenčín (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-00610470-A0063 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ! Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Trenčín (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 63-00610470-A0028 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trenčín (Pediatrická kardiológia) 51-00610470-A0061 ambulancia pediatrickej kardiológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej kardiológie ! Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trenčín (Pediatrická kardiológia) 63-00610470-A0030 ambulancia pediatrickej kardiológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej neurológie ! Ambulancia pediatrickej neurológie, Trenčín (Pediatrická neurológia) 63-00610470-A0007 ambulancia pediatrickej neurológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Trenčín (Pediatrická neurológia) 51-00610470-A0065 ambulancia pediatrickej neurológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej oftalmológie ! Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Trenčín (Pediatrická oftalmológia) 63-00610470-A0026 ambulancia pediatrickej oftalmológie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Trenčín (Pediatrická oftalmológia) 51-00610470-A0064 ambulancia pediatrickej oftalmológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová, Trenčín (Pracovné lekárstvo) 63-00610470-A0104 ambulancia pracovného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová, Trenčín (Pracovné lekárstvo) 51-00610470-A0078 ambulancia pracovného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín (úrazová chirurgia) 51-00610470-A0009 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0078 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0058 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0095 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0092 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0074 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0073 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0023 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 63-00610470-A0093 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0077 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0076 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0094 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00610470-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín. 51-00610470-A0108 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast NsP Trenčín, Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Trenčín (Angiológia) 51-00610470-A0003 angiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
angiologická ambulancia ! Angiologická ambulancia, Trenčín (Angiológia) 63-00610470-A0059 angiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie Chemoterapeutická ambulancia, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 63-00610470-A0080 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0008 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0007 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0006 chirurgická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 63-00610470-A0056 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín (Chirurgia) 63-00610470-A0079 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-00610470-A0011 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 63-00610470-A0054 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-00610470-A0109 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín (Dermatovenerológia) 63-00610470-A0081 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie Dispenzárna onkologická ambulancia, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0040 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia, Trenčín (Endokrinológia) 63-00610470-A0053 endokrinologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Trenčín (Endokrinológia) 51-00610470-A0012 endokrinologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 63-00610470-A0051 gastroenterologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 51-00610470-A0018 gastroenterologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 63-00610470-A0082 gastroenterologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín (Gastroenterológia) 51-00610470-A0017 gastroenterologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Trenčín (Geriatria) 63-00610470-A0049 geriatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Trenčín (Geriatria) 51-00610470-A0019 geriatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610470-A0048 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín (Onkológia v gynekológii) 63-00610470-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-00610470-A0085 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekologická urológia) 63-00610470-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00610470-A0023 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-00610470-A0021 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 51-00610470-A0022 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0110 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0111 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0046 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0084 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0026 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0025 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0083 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hepatologická ambulancia ! Hepatologická ambulancia, Trenčín (Hepatológia) 63-00610470-A0047 hepatologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Trenčín (Hepatológia) 51-00610470-A0024 hepatologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Trenčín (Infektológia) 51-00610470-A0112 infektologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Trenčín (Infektológia) 51-00610470-A0028 infektologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, Trenčín (Infektológia) 63-00610470-A0045 infektologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Trenčín (Chirurgia) 51-00610470-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Trenčín (Chirurgia) 63-00610470-A0098 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00610470-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Trenčín (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610470-A0097 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Trenčín (Oftalmológia) 63-00610470-A0103 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0090 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Trenčín (Ortopédia) 63-00610470-A0099 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0102 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Trenčín (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0101 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Trenčín (úrazová chirurgia) 51-00610470-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trenčín (Urológia) 51-00610470-A0087 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trenčín (Urológia) 63-00610470-A0100 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 51-00610470-A0030 kardiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 51-00610470-A0029 kardiologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 63-00610470-A0086 kardiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Trenčín (Kardiológia) 63-00610470-A0044 kardiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ! LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín. 51-00610470-A0080 ambulancia LSPP - pre deti a dorast Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2018
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ! LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín. 63-00610470-A0061 ambulancia LSPP - pre deti a dorast Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
mobilné odberové miesto MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO (AG+PCR), Trenčín (Mobilné odberové miesto) 26-00610470-A0004 mobilné odberové miesto objekt pri vstupe do Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 641/28, 91101 Trenčín PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
Ag pre samoplatcov
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Trenčín (Nefrológia) 63-00610470-A0038 nefrologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Trenčín (Nefrológia) 51-00610470-A0048 nefrologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 63-00610470-A0087 neurologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 63-00610470-A0037 neurologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0046 neurologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0045 neurologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0054 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 63-00610470-A0066 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0053 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 63-00610470-A0064 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 63-00610470-A0065 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 63-00610470-A0035 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0056 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín (Oftalmológia) 51-00610470-A0055 oftalmologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0113 ortopedická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Trenčín (Ortopédia) 51-00610470-A0049 ortopedická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, Trenčín (Ortopédia) 63-00610470-A0036 ortopedická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0034 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0088 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0050 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00610470-A0052 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 10:00 - 11:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Otorinolaryngológia) 51-00610470-A0051 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín (Pediatrická otorinolaryngológia) 63-00610470-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Viktória Slezáková, Trenčín (Pediatria, Neonatológia) 51-00610470-A0060 pediatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 9:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Trenčín (Pediatria) 51-00610470-A0059 pediatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Trenčín (Neonatológia) 63-00610470-A0039 pediatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Trenčín (Pediatria) 63-00610470-A0031 pediatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610470-A0091 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610470-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 51-00610470-A0067 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín (Pneumológia a ftizeológia) 51-00610470-A0066 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 63-00610470-A0022 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Gerontopsychiatria) 63-00610470-A0050 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Medicína drogových závislostí) 63-00610470-A0004 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 63-00610470-A0089 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0070 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 63-00610470-A0090 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0069 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-00610470-A0071 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0068 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Trenčín (Psychiatria, Gerontopsychiatria) 51-00610470-A0072 psychiatrická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Trenčín (Reumatológia) 51-00610470-A0079 reumatologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín dnes neordinuje
stacionár ! Stacionár, geriatria, Trenčín (Geriatria) 51-00610470-A0081 stacionár Legionárska 641/28, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
stacionár ! Stacionár, geriatria, Trenčín (Geriatria) 63-00610470-A0021 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Janka Miščíková, Trenčín (Neurológia) 51-00610470-A0083 stacionár Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
stacionár ! Stacionár, neurológia, Trenčín (Neurológia) 63-00610470-A0008 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
stacionár Stacionár, psychiatria, Trenčín (Psychiatria) 51-00610470-A0082 stacionár Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
stacionár ! Stacionár, psychiatria, Trenčín (Psychiatria) 63-00610470-A0001 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0115 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00610470-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 51-00610470-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trenčín (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Trenčín (Klinická biochémia) 63-00610470-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Trenčín (Klinická biochémia) 51-00610470-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610470-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Trenčín (Klinická imunológia a alergológia) 51-00610470-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia, Trenčín (Klinická mikrobiológia) 63-00610470-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Trenčín (Klinická mikrobiológia) 51-00610470-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, lekárska genetika, Trenčín (Lekárska genetika) 63-00610470-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Trenčín (Lekárska genetika) 51-00610470-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 63-00610470-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín (Radiačná onkológia) 51-00610470-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia) 51-00610470-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-00610470-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-00610470-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Mamografia) 51-00610470-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia, Sonografia) 51-00610470-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia) 51-00610470-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Trenčín (Rádiológia) 63-00610470-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia) 51-00610470-A0114 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00610470-A0057 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia, Onkológia v urológii) 51-00610470-A0058 urologická ambulancia Legionárska 641/28, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Trenčín (Urológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 63-00610470-A0032 urologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Trenčín (Onkológia v urológii) 63-00610470-A0033 urologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie biomedicínskeho výskumu ! Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-00610470-A0106 zariadenie biomedicínskeho výskumu Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
zariadenie biomedicínskeho výskumu ! Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trenčín (Klinická onkológia) 51-00610470-A0107 zariadenie biomedicínskeho výskumu Legionárska 28, 91171 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pod hájom, Dubnica nad Váhom. 51-00610470-A0116 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 16:00 - 22:00
mobilné odberové miesto MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO(AG+PCR), Trenčín (Mobilné odberové miesto) 26-00610470-A0001 mobilné odberové miesto parcela 1744/8, Nemocničná, 91101 Trenčín PCR Covid-Pass