Preskočiť navigáciu

Kúpeľná liečebňa, 17.novembra, Trenčianske Teplice, (Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco)

Druh zariadenia: kúpeľná liečebňa kúpeľná liečebňa
Identifikátor: 53-00735256-A0001
Odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
ARCO
17.novembra  289/6
91451  Trenčianske Teplice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco
17.novembra  289/6
91451  Trenčianske Teplice
IČO: 00735256

Indikačné zameranie

VI. Nervové choroby:
VI/1 Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odznení akútneho štádia.
VI/2 Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
VI/6 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.
VI/8 Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
VI/9 Svalové dystrofie, myotonické poruchy a vrodené myopatie. Iné myopatie. Myopatie pri chorobách zatriedených inde.
VI/12 Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.
VII. Choroby pohybového ústrojenstva:
všetky indikácie v skupine okrem indikácie VII/10
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.