Preskočiť navigáciu

Kúpeľná liečebňa, Teplická, Piešťany, (HOREZZA, a.s.)

Druh zariadenia: kúpeľná liečebňa kúpeľná liečebňa
Identifikátor: 53-36280127-A0001
Miesto prevádzkovania:
HOREZZA, a.s.
Teplická  2231/81
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: HOREZZA, a.s.
Teplická  2231/81
92101  Piešťany
IČO: 36280127

Indikačné zameranie

ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
VI. Nervové choroby:
všetky indikácie v skupine okrem indikácie VI/11
VII. Choroby pohybového ústrojenstva:
všetky indikácie v skupine
XII. Choroby z povolania:
XII/1 Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
XII/3 Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
XII/4 Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
XII/9 Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.