Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Piešťany

kúpeľná liečebňa Kúpeľná liečebňa, Teplická, Piešťany, (HOREZZA, a.s.) 53-36280127-A0001 kúpeľná liečebňa HOREZZA, a.s., Teplická 2231/81, 92101 Piešťany  
prírodné liečebné kúpele Prírodné liečebné kúpele, Winterova, Piešťany, (SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 53-34144790-A0001 prírodné liečebné kúpele Winterova 1739/29, 92101 Piešťany  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Nábr. I. Krasku, Piešťany, (Národný ústav reumatických chorôb) (Reumatológia) 51-00165271-A0001 špecializovaná nemocnica Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Piešťany, (Národný ústav reumatických chorôb) (Reumatológia) 51-00165271-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Rekreačná, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, Ortopédia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, Geriatria) 62-36084221-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica Alexandra Wintera, Rekreačná 4827/2, 92101 Piešťany  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Winterova, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 62-36084221-A0005 dom ošetrovateľskej starostlivosti Winterova 1780/66, 92101 Piešťany  
liečebňa Liečebňa, Hlboká, Piešťany, (ESPA LINE, spol. s r.o.) (Dlhodobo chorých) 62-34148752-A0003 liečebňa Hotel Máj, Hlboká 5002/49, 92101 Piešťany