Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Piešťany, (Národný ústav reumatických chorôb)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-00165271-A0002
Odborné zameranie: reumatológia
Miesto prevádzkovania:
Nábr. I. Krasku  4782/4
92101  Piešťany
Poisťovne:
Poskytovateľ: Národný ústav reumatických chorôb
Nábr. I. Krasku  4782/4
92101  Piešťany
IČO: 00165271
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.