Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-00610381-A0001
Odborné zameranie: chirurgia
cievna chirurgia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
kardiológia
patologická anatómia
psychiatria
hematológia a transfuziológia
rádiológia
neurológia
pneumológia a ftizeológia
infektológia
klinická onkológia
radiačná onkológia
urológia
úrazová chirurgia
Miesto prevádzkovania:
A. Žarnova  11
91775  Trnava
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trnava
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91775  Trnava
IČO: 00610381
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.