Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-31813861-A0011
Odborné zameranie: biomedicínsky výskum - všeobecne
algeziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
dermatovenerológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
endokrinológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gerontopsychiatria
hematológia a transfuziológia
hepatológia
chirurgia
kardiológia
klinická imunológia a alergológia
klinická onkológia
medicína drogových závislostí
nefrológia
neurológia
neuropsychiatria
nukleárna medicína
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
psychiatria
psychiatrická sexuológia
reumatológia
urgentná medicína
urológia
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Staré mesto
Mickiewiczova  2247/13
81107  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poisťovne: Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Telefón:

+421 257290111

Nemocnica Staré Mesto.
www.fnspba.sk
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.