Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Bratislavský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31.3.2008 v rámci bratislavského kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
  • špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
  • špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná!!!

V prípade nejasnosti s identifikáciou obvodu alebo lekára nás kontaktujte na nižšie uvedených tel. číslach podľa príslušnosti k okresu:

Bratislava I, Bratislava IV    02/ 4826 4922
Bratislava II, Bratislava V    02/ 4826 4912
Bratislava III    02/ 4826 4920
Okres Senec    02/ 4826 4920
Okres Pezinok    02/ 4826 4924
Okres Malacky    02/ 4826 4924