Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Bratislavský samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Partizánska, Bratislava-Staré Mesto, (Esthetic, s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-35971835-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti
Neprítomnosti:
od 07.08.2024 do 16.08.2024 , Celozávodná dovolenka
Dom ošetrovateľskej starostlivosti s počtom 4 lôžok, Partizánska 2, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 14.08.2023
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Žižkova, Bratislava-Staré Mesto, (CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-52112829-A0005 dom ošetrovateľskej starostlivosti Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/22B, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 26.11.2021
hospic ! RAFAEL dom n.o., Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (RAFAEL dom n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-45746079-A0002 hospic Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
hospic Hospic, Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (Komunita RAFAEL n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-53374762-A0001 hospic Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka  
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! RAFAEL dom n.o., Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (RAFAEL dom n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľská starostlivosť) 61-45746079-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (Komunita RAFAEL n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-53374762-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka  
liečebňa ! Liečebňa, Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov, (Liečebňa sv. Františka, a. s.) (Dlhodobo chorých, Ošetrovateľstvo) 61-44998236-A0008 liečebňa Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., Vlčie hrdlo 2041/49, 82107 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 09.01.2023
hospic ! Hospic, Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov, (Liečebňa sv. Františka, a. s.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-44998236-A0007 hospic Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., Vlčie hrdlo 2041/49, 82107 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 09.01.2023
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov, (Liečebňa sv. Františka, a. s.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-44998236-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., Vlčie hrdlo 2041/49, 82107 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 09.01.2023
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nevädzová, Bratislava-Ružinov, (spine clinic, s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľská starostlivosť) 61-46533915-A0004 dom ošetrovateľskej starostlivosti OC RETRO, Nevädzová 17212/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
hospic Hospic, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-31386563-A0066 hospic UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-31386563-A0067 dom ošetrovateľskej starostlivosti UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto