Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Bratislavský samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vinohradská, Šenkvice, (Charita Šenkvice n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-42166390-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vinohradská 610/57, 90081 Šenkvice 7:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kučišdorfská dolina, Pezinok, (Dom Seniorov Pezinok n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-45741140-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kučišdorfská dolina 6, 90201 Pezinok 8:00 - 12:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Myslenická, Pezinok, (URGENT.SK s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-35920611-A0007 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Myslenická 1/E, 90203 Pezinok 9:00 - 11:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Vajanského, Modra, (Mgr. Nadežda Krajčovičová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-47756535-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica Modra, Vajanského 886/1, 90001 Modra
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2023
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Emília Štrbová, Školská, Slovenský Grob, (Mgr. Emília Štrbová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-42127262-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Školská 839/25, 90026 Slovenský Grob 8:00 - 14:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Stredisko prof.J.Červeńanského s.r.o., Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto, (Stredisko prof. Jána Červeňanského, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-35691786-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Poliklinika Next, Vajnorská 1354/40, 83103 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 13:00
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Vajnory, (ELEZI, s.r.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 61-48207306-A0003 mobilný hospic Roľnícka 9253/53, 83107 Bratislava-Vajnory 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Občianske združenie Slnečnica Slovensko, ADOS, Svätovojtešská, Bratislava-Nové Mesto, (Občianske združenie Slnečnica Slovensko) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-31815804-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo, Svätovojtešská 40, 82105 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 16:00
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Paliatívna medicína) 51-00165336-A0147 mobilný hospic Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Sliačska, Bratislava-Nové Mesto, (ARACHNÉ n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-50841947-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sliačska 10, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 07.11.2020
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tbiliská, Bratislava-Rača, (LINDA ADOS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36288675-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tbiliská 6, 83106 Bratislava-Rača 7:30 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic Občianske združenie Slnečnica Slovensko, Bratislava-Nové Mesto, (Občianske združenie Slnečnica Slovensko) (Domáca hospicová starostlivosť) 61-31815804-A0001 mobilný hospic Mobilný hospic, Svätovojtešská 40, 82105 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Odborárska, Bratislava-Nové Mesto, (ARIES 94 s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-31399614-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Odborárska 23, 83106 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tuhovská, Bratislava-Vajnory, (Linde Gas s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-31373861-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tuhovská 3, 83106 Bratislava-Vajnory  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-00607231-A0163 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 14:15
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - ELEZI, Roľnícka, Bratislava-Vajnory, (ELEZI, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-48207306-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Roľnícka 9253/53, 83107 Bratislava-Vajnory 8:00 - 16:00 - 12:00 - 12:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tatranská, Bratislava-Záhor.Bystr., (Nezisková organizácia opatrovateľka) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-42166691-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tatranská 34, 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. 6:30 - 8:00 - 8:00 - 14:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Plachého, Bratislava-Dúbravka, (Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-45747431-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Plachého 3640/1D, 84102 Bratislava-Dúbravka 8:00 - 9:00 - 9:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Bošániho, Bratislava-Dúbravka, (Hestia, n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-36077313-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bošániho 2, 84102 Bratislava-Dúbravka
Zariadenie bolo zrušené k 19.09.2019
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Sestričky, M. Schneidra Trnavského, Bratislava-Dúbravka, (Sestričky s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-54752540-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti M. Schneidra Trnavského 1825/8, 84101 Bratislava-Dúbravka 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Petržalka, (Komunita RAFAEL n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 61-53374762-A0004 mobilný hospic Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Šustekova, Bratislava-Petržalka, (MEDI ADOS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-50855638-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Šustekova 2, 85104 Bratislava-Petržalka 8:00 - 12:00 - 12:30 - 19:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Harris, Haanova, Bratislava-Petržalka, (Harris Slovakia a.s.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35692421-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Haanova 26, 85104 Bratislava-Petržalka 7:00 - 19:00
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Petržalka, (PLAMIENOK n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 61-36077259-A0001 mobilný hospic Zadunajská cesta 6A, 85101 Bratislava-Petržalka 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rőntgenova, Bratislava-Petržalka, (SVETLO NÁDEJE n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-36077283-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rőntgenova 1178/12, 85101 Bratislava-Petržalka 15:00 - 18:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Prokopova, Bratislava-Petržalka, (VITA HELP, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-47468831-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prokopova 45, 85101 Bratislava-Petržalka 14:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rőntgenova, Bratislava-Petržalka, (ADOS – Rideo, spol. s.r.o) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-45867127-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rőntgenova 12, 85101 Bratislava-Petržalka 14:30 - 16:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Švabinského, Bratislava-Petržalka, (INTERREHAB s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-35740418-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Švabinského 8, 85103 Bratislava-Petržalka 7:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Zdravotnícka, Stupava, (MEDISON PLUS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36759368-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Zdravotné stredisko, Zdravotnícka 1, 90031 Stupava 8:00 - 14:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dubovského, Malacky, (Mgr. Monika Jung) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-44265077-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dubovského 980/33, 90101 Malacky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Harmónia života, n.o., Jablonové, Jablonové, (Harmónia života, n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-37924168-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Seniorville Jablonové, Jablonové 439, 90054 Jablonové 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Duklianskych hrdinov, Malacky, (SENIOR - geriatrické centrum n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-36076988-A0006 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Duklianskych hrdinov 857/34, 90101 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dubovského, Malacky, (ADOSJUNG s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-53114558-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dubovského 980/33, 90101 Malacky  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Športové Nám., Lozorno, (ADOS – FÉNIX s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-46049525-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ZS Lozorno, Športové Nám. 1, 90025 Lozorno 9:00 - 10:00 - 7:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Centrum pomoci s.r.o., Krátka č. 548, Vysoká pri Morave, Krátka, Vysoká pri Morave, (ADOS Centrum pomoci, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-35767804-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Krátka 548, 90066 Vysoká pri Morave 8:00 - 11:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Lipnická, Dunajská Lužná, (MEDIANTO s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-53411269-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM 2, Lipnická 3185/2B, 90042 Dunajská Lužná dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Pezinská, Senec, (ADOS KATKA s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-53662164-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pezinská 4491/53, 90301 Senec
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2022
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Šafárikova, Senec, (RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-42166331-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Šafárikova 28, 90301 Senec 12:00 - 17:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bebravská, Bratislava-Vrakuňa, (Promedis s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-46563458-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Zdravotné stredisko Bebravská I, Bebravská 8850/34, 82107 Bratislava-Vrakuňa dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Drieňová, Bratislava-Ružinov, (BEST DAY s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-43841929-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 82656 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 28.02.2023
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Komárnická, Bratislava-Ružinov, (SALVUS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-31391303-A0013 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Komárnická 16955/11, 82102 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Vrakuňa, (Inter Care s. r. o.) (Paliatívna medicína) 51-36289485-A0003 mobilný hospic Hradská 20419/50, 82107 Bratislava-Vrakuňa 7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Podunajská, Bratislava-Pod.Biskup., (ADOS Centrum pomoci, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-35767804-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Podunajská 25, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Studená, Bratislava-Ružinov, (Life Art 1998 s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-54495148-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Studená 967/3, 82104 Bratislava-Ružinov  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Miletičova, Bratislava-Ružinov, (ADOS ANJEL, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-52060195-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Miletičova 596/74, 82109 Bratislava-Ružinov 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rezedová, Bratislava-Ružinov, (MARTA - Stanica zborovej diakonie) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-36069906-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rezedová 3, 82103 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hradská, Bratislava-Vrakuňa, (Inter Care s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľstvo) 51-36289485-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hradská 20419/50, 82107 Bratislava-Vrakuňa 7:30 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Bratislava-Staré Mesto, (SIMEON CENTRUM) (Domáca hospicová starostlivosť) 61-42448271-A0002 mobilný hospic Medená 97/18, 81102 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00 - 12:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Heydukova, Bratislava-Staré Mesto, (Bratislavská arcidiecézna charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-31780521-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Neprítomnosti:
od 12.08.2024 do 23.08.2024
od 06.05.2024 do 10.05.2024
Heydukova 2158/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 8:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Medená, Bratislava-Staré Mesto, (SIMEON CENTRUM) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 61-42448271-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Medená 97/18, 81102 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje