Preskočiť navigáciu

ADOS, Vajanského, Modra, (Mgr. Nadežda Krajčovičová)

Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2023
Druh zariadenia: agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Identifikátor: 61-47756535-A0001
Odborné zameranie: domáca ošetrovateľská starostlivosť
Lekári, sestry:

Mgr. Nadežda Krajčovičová (lekár)

Miesto prevádzkovania:
2. posch.
Nemocnica Modra
Vajanského  886/1
90001  Modra
Poisťovne:
Poskytovateľ: Mgr. Nadežda Krajčovičová
IČO: 47756535
Telefón:

+421 948110974

Dovoľujem si vám ponúknuť služby, týkajúce sa upevňovania a podpory zdravia, prevencie chorôb a ošetrovania v priebehu chorôb. S individuálnym prístupom ku každému klientovi, s rešpektovaním etických a morálnych hodnôt, s dodržiavaním mlčanlivosti a diskrétnosti.
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.