Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-31813861-A0008
Odborné zameranie: biomedicínsky výskum - všeobecne
algeziológia
andrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
čeľustná ortopédia
dermatovenerológia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
endokrinológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gerontopsychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
gynekologická sexuológia
gynekologická urológia
hematológia a transfuziológia
hepatológia
hrudníková chirurgia
chirurgia
kardiológia
klinická farmakológia
klinická imunológia a alergológia
klinická onkológia
mamológia
materno-fetálna medicína
maxilofaciálna chirurgia
nefrológia
neonatológia
oftalmológia
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
ortopédia
otorinolaryngológia
pediatria
pediatrická anestéziológia
pediatrická gynekológia
pediatrická urológia
pediatrická intenzívna medicína
plastická chirurgia
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
psychiatrická sexuológia
reprodukčná medicína
reumatológia
úrazová chirurgia
urgentná medicína
urológia
vnútorné lekárstvo
zubné lekárstvo
neuropsychiatria
neurológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Ružinov
Ružinovská  4810/6
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková  1835/4
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31813861
Telefón:

+421 248234111

Nemocnica Ružinov.
www.fnspba.sk
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.