Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Bratislava II

dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nevädzová, Bratislava-Ružinov, (spine clinic, s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľská starostlivosť) 61-46533915-A0004 dom ošetrovateľskej starostlivosti OC RETRO, Nevädzová 17212/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Krajinská, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0158 špecializovaná nemocnica Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Krajinská, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, Dlhodobo chorých) 51-31813861-A0001 špecializovaná nemocnica ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Psychiatria) 51-31813861-A0012 zariadenie biomedicínskeho výskumu ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Jelačičova, Bratislava-Ružinov, (AGEL Clinic s. r. o.) (Ortopédia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia) 51-45725381-A0001 špecializovaná nemocnica Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Hraničná, Bratislava-Ružinov, (Centrum pre liečbu drogových závislostí) (Drogové závislosti, Medicína drogových závislostí) 51-17336201-A0001 špecializovaná nemocnica Hraničná 4825/2, 82105 Bratislava-Ružinov  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Krajinská, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Gerontopsychiatria) 51-31813861-A0006 všeobecná nemocnica Nemocnica Ružinov - vysunuté pracovisko, Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Andrológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická sexuológia, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Nefrológia, Neonatológia, Oftalmológia, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická gynekológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Neuropsychiatria, Neurológia) 51-31813861-A0008 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ružinovská, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Maxilofaciálna chirurgia, Gerontopsychiatria, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Popáleninové, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Spondylochirurgia, JIS spondylochirurgická, Urgentná medicína, Chirurgia ruky) 51-31813861-A0002 všeobecná nemocnica Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Nevädzová, Bratislava-Ružinov, (clinica orthopedica, s.r.o.) (Ortopédia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JIS ortopedická) 51-35873272-A0001 špecializovaná nemocnica Nevädzová 17212/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Záhradnícka, Bratislava-Ružinov, (Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.) (Ortopedická protetika, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-36077739-A0001 špecializovaná nemocnica Záhradnícka 4880/42, 82108 Bratislava-Ružinov