Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-31813861-A0009
Odborné zameranie: biomedicínsky výskum - všeobecne
anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
endokrinológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
gynekologická urológia
hematológia a transfuziológia
chirurgia
infektológia
kardiológia
klinická imunológia a alergológia
klinická onkológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
mamológia
materno-fetálna medicína
nefrológia
neonatológia
neurochirurgia
neurológia
neuropsychiatria
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
ortopédia
pediatrická gynekológia
pneumológia a ftizeológia
posudkové lekárstvo
psychiatria
reprodukčná medicína
reumatológia
tropická medicína
úrazová chirurgia
urgentná medicína
urológia
vnútorné lekárstvo
algeziológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová  2645/5
83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Telefón:

+421 259541111

Nemocnica akademika L. Dérera
www.fnspba.sk
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.