Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Bratislava III

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Nobelova, Bratislava-Nové Mesto, (Sanom s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-52108341-A0001 špecializovaná nemocnica Nobelova 1296/18, 83102 Bratislava-Nové Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Pod Krásnou hôrkou, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Arytmia a koronárna jednotka, Kardiochirurgia, JIS kardiochirurgická, Pediatrická kardiológia, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, JIS kardiologická) 51-35971126-A0002 špecializovaná nemocnica Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Kardiológia, Kardiochirurgia, Funkčná diagnostika, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Klinická biochémia, Rádiológia, Vnútorné lekárstvo) 51-35971126-A0003 zariadenie biomedicínskeho výskumu Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo, Klinická farmakológia) 51-45447128-A0001 zariadenie biomedicínskeho výskumu Bárdošova 3066/2A, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická hematológia a onkológia, Detská psychiatria, Pediatria, Pediatrická neurológia, Ortopédia, Pediatrická urológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická oftalmológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická anestéziológia, Detská chirurgia, Neonatológia, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Dermatovenerológia, Neurochirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická intenzívna medicína, Transplantačné) 51-00607231-A0001 špecializovaná nemocnica Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Klenová, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Klinická onkológia, JIS onkologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Radiačná onkológia, Onkológia v chirurgii, Paliatívna medicína, Onkológia v gynekológii) 51-00165336-A0001 špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Hematológia a transfuziológia, Radiačná onkológia, Klinická onkológia, Chirurgia, Rádiológia, Paliatívna medicína) 51-00165336-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pediatrická gynekológia, Pneumológia a ftizeológia, Posudkové lekárstvo, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, Tropická medicína, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia) 51-31813861-A0009 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Neonatológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, JIS geriatrická, Nefrológia, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Urgentná medicína, Tropická medicína) 51-31813861-A0003 všeobecná nemocnica Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Pod Krásnou hôrkou, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Arytmia a koronárna jednotka, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Kardiológia, Kardiochirurgia, JIS kardiochirurgická, Perfuziológia, Transplantačné, Neurológia, JIS neurologická) 51-35971126-A0001 špecializovaná nemocnica Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto