Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-31813861-A0003
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
JIS infekčná
neurológia
JIS neurologická
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
urológia
JIS urologická
úrazová chirurgia
JIS úrazová
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
JIS neurochirurgická
neonatológia
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov
geriatria
JIS geriatrická
dlhodobo chorých
transplantačné
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
urgentná medicína
tropická medicína
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová  2645/5
83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková  1835/4
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31813861
Telefón:

+421 259541111

www.fnspba.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia prízemie poliklinika, č. dv. 153, 51-31813861-A0092 algeziologická ambulancia 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny prízemie poliklinika, č. dv. 152, 51-31813861-A0093 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 8:30 - 13:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie 51-31813861-A0095 ambulancia cievnej chirurgie 9:00 - 13:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy poschodie poliklinika, č. dv. 260, 51-31813861-A0097 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 8:00 - 13:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie -1. poschodie polikliniky, č. dv. 326, 51-31813861-A0423 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 10:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie -1. poschodie polikliniky, č. dv. 326, AMBULANCIA č. II, 51-31813861-A0571 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie -1. poschodie poliklinika, č. dv. 327 / č. dv. 328, 51-31813861-A0099 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 8:00 - 14:00 - 7:30 - 11:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205, 51-31813861-A0436 ambulancia klinickej imunológie a alergológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205 / -1.poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0109 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 8:00 - 13:30 - 8:00 - 13:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie 1. poschodie poliklinika, č. dv. 263, 51-31813861-A0461 ambulancia klinickej logopédie 9:00 - 12:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 1. poschodie poliklinika, č. dv. 271, 51-31813861-A0110 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-31813861-A0437 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-31813861-A0438 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-31813861-A0111 ambulancia klinickej psychológie dnes neordinuje
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky -1. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0113 ambulancia lekárskej genetiky 8:00 - 13:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická prízemie poliklinika, č. dv. 115/1, 51-31813861-A0117 ambulancia neurochirurgická 8:30 - 14:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická Prízemie poliklinika, č. dv. 115, 51-31813861-A0442 ambulancia neurochirurgická 8:00 - 14:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva 51-31813861-A0561 ambulancia pracovného lekárstva  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva Medziposchodie budova infekčného pavilónu , 51-31813861-A0439 ambulancia pracovného lekárstva 9:00 - 13:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva 51-31813861-A0112 ambulancia pracovného lekárstva 7:00 - 12:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0132 ambulancia úrazovej chirurgie 10:30 - 13:00 - 8:00 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0450 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0451 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 10:30 - 8:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva Prízemie budova geriatrickej kliniky, 51-31813861-A0459 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0460 ambulancia vnútorného lekárstva 9:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva Prízemie poliklinika, č. dv. 119, 51-31813861-A0454 ambulancia vnútorného lekárstva 8:30 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0455 ambulancia vnútorného lekárstva 8:00 - 9:00 - 11:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva Medziposchodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0456 ambulancia vnútorného lekárstva 9:30 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava, 51-31813861-A0457 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 8:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-31813861-A0135 ambulancia vnútorného lekárstva 9:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 1. poschodie poliklinika, č. dv. 207, 51-31813861-A0458 ambulancia vnútorného lekárstva 8:00 - 12:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-31813861-A0131 ambulancia zubného lekárstva  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia Prízemie poliklinika č. dv. 125 / 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205, 51-31813861-A0094 angiologická ambulancia 10:00 - 13:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-31813861-A0122 chirurgická ambulancia  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia prízemie poliklinika, č. dv. 110, 111, 112, 51-31813861-A0106 chirurgická ambulancia 8:00 - 12:00 - 8:30 - 12:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia Prízemie poliklinika, č. dv. 110 - 112, 51-31813861-A0430 chirurgická ambulancia 8:30 - 12:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 265, 51-31813861-A0096 dermatovenerologická ambulancia 11:30 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 51-31813861-A0421 endokrinologická ambulancia  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 51-31813861-A0422 endokrinologická ambulancia  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 270, 51-31813861-A0098 endokrinologická ambulancia 12:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-31813861-A0424 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia Prízemie budova monobloku, 51-31813861-A0100 gastroenterologická ambulancia 9:00 - 13:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-31813861-A0558 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-31813861-A0559 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-31813861-A0560 gastroenterologická ambulancia  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia -1. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0101 geriatrická ambulancia dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia 51-31813861-A0569 geriatrická ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0103 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214, 51-31813861-A0102 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 14:30 - 8:00 - 12:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 217, 51-31813861-A0426 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0427 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:30 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 215, 51-31813861-A0425 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:30 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 217, Gynekologická ambulancia č. 4, 51-31813861-A0579 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 215, Gynekologická ambulancia č. 3, 51-31813861-A0128 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0121 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214, 51-31813861-A0114 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214/A - GYN AMBULANCIA č. IV, 51-31813861-A0580 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214/A - GYN AMBULANCIA č. III, 51-31813861-A0581 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia prízemie poliklinika - AMBULANCIA č. II, 51-31813861-A0428 hematologická a transfúziologická ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 202, 203, 51-31813861-A0104 hematologická a transfúziologická ambulancia 9:00 - 13:00 - 8:30 - 13:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 271, 51-31813861-A0105 hepatologická ambulancia 13:00 - 15:00 - 9:30 - 13:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia 51-31813861-A0429 hepatologická ambulancia  
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia Infektologická ambulancia pre deti II; Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 4, 51-31813861-A0431 infektologická ambulancia 8:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, 51-31813861-A0432 infektologická ambulancia 8:00 - 10:00 - 13:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia Medziposchodie budova infekčného pavilónu , 51-31813861-A0433 infektologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia Infekčný pavilón, medziposchodie, Infektologická ambulancia pre deti, 51-31813861-A0107 infektologická ambulancia 8:00 - 13:00 - 10:00 - 14:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, č. dv. 4, 51-31813861-A0434 infektologická ambulancia 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia 51-31813861-A0335 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo 51-31813861-A0339 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia 51-31813861-A0338 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia 51-31813861-A0337 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia 51-31813861-A0336 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, č. dv. 204, 51-31813861-A0108 kardiologická ambulancia 8:00 - 13:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0435 kardiologická ambulancia 9:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 119, 270, 51-31813861-A0115 nefrologická ambulancia 9:00 - 11:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 51-31813861-A0440 nefrologická ambulancia  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 258, 51-31813861-A0441 nefrologická ambulancia 10:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 211, 213, 51-31813861-A0443 neurologická ambulancia 10:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 213, 51-31813861-A0118 neurologická ambulancia 9:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 253, 211, 213, 51-31813861-A0446 neurologická ambulancia 9:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-31813861-A0444 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia poschodie poliklinika, č. dv. 208, 51-31813861-A0445 neurologická ambulancia 9:00 - 13:00
pediatrická ambulancia Novorodenecká ambulancia 9. poschodie budova monobloku, 51-31813861-A0116 pediatrická ambulancia 9:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-31813861-A0119 oftalmologická ambulancia  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia prízemie poliklinika, č. dv. 116, 105, 51-31813861-A0123 ortopedická ambulancia 7:30 - 13:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 1. poschodie poliklinika, 51-31813861-A0462 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumoftizeologická ambulancia Budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0447 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia Medziposchodie Budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0448 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 11:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, č. dv. 8, 51-31813861-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 13:00
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia II.; 5. poschodie budova infekčného pavilónu, č. dv. 506, 51-31813861-A0584 psychiatrická ambulancia  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 5. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0127 psychiatrická ambulancia 8:00 - 12:30 - 8:00 - 11:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia Prízemie poliklinika, č. dv. 126, 51-31813861-A0129 reumatologická ambulancia 8:00 - 13:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia 51-31813861-A0449 reumatologická ambulancia  
špecializovaná ambulancia ! Špecializovaná ambulancia, pediatrická infektológia Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 4; Infektologická ambulancia pre deti II, 51-31813861-A0124 špecializovaná ambulancia 8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia ! Špecializovaná ambulancia, posudkové lekárstvo 51-31813861-A0126 špecializovaná ambulancia  
špecializovaná ambulancia ! Špecializovaná ambulancia, služby zdravia pri práci 51-31813861-A0130 špecializovaná ambulancia  
špecializovaná ambulancia ! Špecializovaná ambulancia, urgentná medicína 51-31813861-A0133 špecializovaná ambulancia  
stacionár Stacionár, neurológia 51-31813861-A0586 stacionár  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, abdominálna ultrasonografia u dospelých 51-31813861-A0253 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia 51-31813861-A0537 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, chemoterapia nádorov 51-31813861-A0260 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 51-31813861-A0254 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia 51-31813861-A0255 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 51-31813861-A0256 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 51-31813861-A0257 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 51-31813861-A0533 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 11:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 51-31813861-A0532 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 9:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 51-31813861-A0258 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia poschodie poliklinika, 51-31813861-A0259 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia 51-31813861-A0261 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, intervenčná ultrasonografia v urológii 51-31813861-A0262 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia 51-31813861-A0263 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia 51-31813861-A0534 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 51-31813861-A0264 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika 51-31813861-A0265 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 13:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, mamodiagnostika v rádiológii 51-31813861-A0266 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia 51-31813861-A0267 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-31813861-A0535 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-31813861-A0536 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-31813861-A0268 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 51-31813861-A0269 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, vyšetrovacie metódy v genetike 51-31813861-A0270 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, vyšetrovacie metódy v kardiológii 51-31813861-A0271 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia prízemie poliklinika, č. dv. 130, 51-31813861-A0134 urologická ambulancia 8:30 - 14:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia 51-31813861-A0562 urologická ambulancia  
urologická ambulancia Urologická ambulancia prízemie poliklinika, č. dv. 130, 51-31813861-A0120 urologická ambulancia 8:30 - 12:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia 51-31813861-A0452 urologická ambulancia  
urologická ambulancia Urologická ambulancia 51-31813861-A0453 urologická ambulancia 8:00 - 12:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých poschodie poliklinika, č. dv. 268, 51-31813861-A0136 všeobecná ambulancia pre dospelých 11:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.