Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-31813861-A0003
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
JIS infekčná
neurológia
JIS neurologická
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
urológia
JIS urologická
úrazová chirurgia
JIS úrazová
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
JIS neurochirurgická
neonatológia
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov
geriatria
JIS geriatrická
nefrológia
dlhodobo chorých
transplantačné
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
urgentná medicína
tropická medicína
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová  2645/5
83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková  1835/4
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31813861
Telefón:

+421 2 595 41 111

www.fnspba.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 153, 51-31813861-A0092 algeziologická ambulancia 7:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. prízemie poliklinika, č. dv. 152, 51-31813861-A0093 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 7:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 51-31813861-A0095 ambulancia cievnej chirurgie 9:00 - 13:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. poschodie poliklinika, č. dv. 260, 51-31813861-A0097 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:30 - 13:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. -1. poschodie polikliniky, č. dv. 326, 51-31813861-A0423 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 10:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. -1. poschodie poliklinika, č. dv. 327 / č. dv. 328, 51-31813861-A0099 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 8:00 - 14:00 - 7:30 - 11:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205, 51-31813861-A0436 ambulancia klinickej imunológie a alergológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205 / -1.poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0109 ambulancia klinickej imunológie a alergológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 263, 51-31813861-A0461 ambulancia klinickej logopédie 9:00 - 12:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 51-31813861-A0437 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 51-31813861-A0438 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 271, 51-31813861-A0110 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-31813861-A0111 ambulancia klinickej psychológie dnes neordinuje
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky. -1. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0113 ambulancia lekárskej genetiky 7:00 - 16:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. Prízemie poliklinika, č. dv. 115, 51-31813861-A0442 ambulancia neurochirurgická 8:30 - 13:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. prízemie poliklinika, č. dv. 115/1, 51-31813861-A0117 ambulancia neurochirurgická 8:30 - 13:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva. 51-31813861-A0561 ambulancia pracovného lekárstva  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva. Medziposchodie budova infekčného pavilónu , 51-31813861-A0439 ambulancia pracovného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva. 51-31813861-A0112 ambulancia pracovného lekárstva 8:00 - 12:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0450 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0451 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. Prízemie poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0132 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 207, 51-31813861-A0458 ambulancia vnútorného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. Prízemie budova geriatrickej kliniky, 51-31813861-A0459 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0460 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. Prízemie poliklinika, č. dv. 119, 51-31813861-A0454 ambulancia vnútorného lekárstva 8:00 - 10:00 - 11:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0455 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. Medziposchodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0456 ambulancia vnútorného lekárstva 11:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava, 51-31813861-A0457 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 8:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-31813861-A0135 ambulancia vnútorného lekárstva 6:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva. 51-31813861-A0131 ambulancia zubného lekárstva  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. Prízemie poliklinika č. dv. 125 / 1. poschodie poliklinika, č. dv. 205, 51-31813861-A0094 angiologická ambulancia 7:30 - 13:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. Prízemie poliklinika, č. dv. 110 - 112, 51-31813861-A0430 chirurgická ambulancia 8:30 - 12:30 - 8:30 - 12:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 51-31813861-A0122 chirurgická ambulancia  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 110, 111, 112, 51-31813861-A0106 chirurgická ambulancia 9:00 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 265, 51-31813861-A0096 dermatovenerologická ambulancia 12:00 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 51-31813861-A0421 endokrinologická ambulancia  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 51-31813861-A0422 endokrinologická ambulancia  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 270, 51-31813861-A0098 endokrinologická ambulancia 8:00 - 11:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0558 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0559 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0560 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0424 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. Prízemie budova monobloku, 51-31813861-A0100 gastroenterologická ambulancia 9:00 - 13:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia. 51-31813861-A0569 geriatrická ambulancia 7:00 - 14:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia. -1. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0101 geriatrická ambulancia 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 217, 51-31813861-A0426 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0427 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 215, 51-31813861-A0425 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:30 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 215, Gynekologická ambulancia č. 3, 51-31813861-A0128 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0121 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214, 51-31813861-A0114 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 221, 51-31813861-A0103 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 214, 51-31813861-A0102 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. prízemie poliklinika - AMBULANCIA č. II, 51-31813861-A0428 hematologická a transfúziologická ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 202, 203, 51-31813861-A0104 hematologická a transfúziologická ambulancia 9:00 - 13:00 - 8:30 - 13:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia. 51-31813861-A0429 hepatologická ambulancia  
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 271, 51-31813861-A0105 hepatologická ambulancia 12:00 - 15:00 - 11:00 - 13:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, č. dv. 4, 51-31813861-A0434 infektologická ambulancia 8:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. Infektologická ambulancia pre deti II; Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 4, 51-31813861-A0431 infektologická ambulancia 8:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, 51-31813861-A0432 infektologická ambulancia 8:00 - 10:00 - 13:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. Medziposchodie budova infekčného pavilónu , 51-31813861-A0433 infektologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. Infekčný pavilón, medziposchodie, Infektologická ambulancia pre deti, 51-31813861-A0107 infektologická ambulancia 9:00 - 13:00 - 10:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 51-31813861-A0335 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 51-31813861-A0339 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 51-31813861-A0338 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 51-31813861-A0337 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 51-31813861-A0336 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 200, 201, 51-31813861-A0435 kardiologická ambulancia 8:00 - 13:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, č. dv. 204, 51-31813861-A0108 kardiologická ambulancia 8:00 - 13:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. 51-31813861-A0440 nefrologická ambulancia  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 258, 51-31813861-A0441 nefrologická ambulancia 10:00 - 14:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 119, 270, 51-31813861-A0115 nefrologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 253, 211, 213, 51-31813861-A0446 neurologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 51-31813861-A0444 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 208, 51-31813861-A0445 neurologická ambulancia 9:30 - 12:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 211, 213, 51-31813861-A0443 neurologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. poschodie poliklinika, č. dv. 213, 51-31813861-A0118 neurologická ambulancia 9:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Novorodenecká ambulancia. 9. poschodie budova monobloku, 51-31813861-A0116 pediatrická ambulancia 9:00 - 13:00 - 13:30 - 14:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-31813861-A0119 oftalmologická ambulancia  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 116, 105, 51-31813861-A0123 ortopedická ambulancia 7:30 - 13:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 1. poschodie poliklinika, 51-31813861-A0462 otorinolaryngologická ambulancia 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumoftizeologická ambulancia. Budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0447 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. Medziposchodie Budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0448 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 11:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. Budova infekčného pavilónu, medziposchodie, č. dv. 8, 51-31813861-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 13:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 5. poschodie budova infekčného pavilónu, 51-31813861-A0127 psychiatrická ambulancia 7:00 - 13:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. 51-31813861-A0449 reumatologická ambulancia  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. Prízemie poliklinika, č. dv. 126, 51-31813861-A0129 reumatologická ambulancia 8:00 - 13:00
stacionár Stacionár, neurológia. 51-31813861-A0586 stacionár 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 51-31813861-A0537 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-31813861-A0533 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 11:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-31813861-A0532 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 9:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-31813861-A0257 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-31813861-A0258 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. poschodie poliklinika, 51-31813861-A0259 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia. 51-31813861-A0261 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. 51-31813861-A0534 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. 51-31813861-A0263 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika. 51-31813861-A0265 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 13:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia. 51-31813861-A0267 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0535 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0536 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0268 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-31813861-A0562 urologická ambulancia  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-31813861-A0452 urologická ambulancia  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-31813861-A0453 urologická ambulancia 8:00 - 12:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 130, 51-31813861-A0134 urologická ambulancia 8:30 - 13:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 130, 51-31813861-A0120 urologická ambulancia 8:00 - 12:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých. poschodie poliklinika, č. dv. 268, 51-31813861-A0136 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:30 - 13:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.