Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Antolská, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-31813861-A0004
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
JIS psychiatrická
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
JIS ortopedická
urológia
JIS urologická
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
JIS otorinolaryngologická
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
JIS hematologická
foniatria
gastroenterológia
neonatológia
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov
cievna chirurgia
JIS cievnej chirurgie
dlhodobo chorých
urgentná medicína
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská  3360/11
85107  Bratislava - mestská časť Petržalka
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková  1835/4
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31813861
Telefón:

+421 268671111

Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
www.fnspba.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 1.posch. poliklinika, č. dv. 106, 51-31813861-A0137 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 8:00 - 12:00 - 12:45 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 51-31813861-A0139 ambulancia cievnej chirurgie 8:30 - 13:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 51-31813861-A0142 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 8:00 - 12:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. prízemie 0 posch., č. dv. 66; Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia Ii, 51-31813861-A0463 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 10:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. prízemie 0 posch., č. dv. 65; Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I, 51-31813861-A0145 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-31813861-A0464 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 8:00 - 10:30 - 11:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 51-31813861-A0153 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 12:00 - 14:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 51-31813861-A0169 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. Ambulancia klinickej logopédie I.; 1.posch. poliklinika, č. dv. 123, 51-31813861-A0154 ambulancia klinickej logopédie 8:00 - 10:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 1.posch. poliklinika, č. dv. 133; pre dospelých, 51-31813861-A0576 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 1.posch. poliklinika, č. dv. 132, 51-31813861-A0155 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 13:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. 51-31813861-A0159 ambulancia neurochirurgická  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie. 51-31813861-A0141 ambulancia pediatrickej chirurgie  
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. Ambulancia pediatrickej endokrinológie; 1.posch. poliklinika, č. dv. 130, 51-31813861-A0166 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 1.posch. poliklinika, č. dv. 110, 51-31813861-A0167 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie. 51-31813861-A0168 ambulancia pediatrickej gynekológie  
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie. 51-31813861-A0170 ambulancia pediatrickej kardiológie  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie. 51-31813861-A0171 ambulancia pediatrickej nefrológie 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie. 51-31813861-A0172 ambulancia pediatrickej neurológie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
ambulancia pediatrickej oftalmológie ! Ambulancia pediatrickej oftalmológie. 51-31813861-A0173 ambulancia pediatrickej oftalmológie
Zariadenie bolo zrušené k 14.10.2022
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie. 51-31813861-A0175 ambulancia pediatrickej reumatológie  
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie. 51-31813861-A0176 ambulancia pediatrickej urológie  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva. 51-31813861-A0592 ambulancia pracovného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. prízemie poliklinika, č. dv. 18, 51-31813861-A0179 ambulancia úrazovej chirurgie 7:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 51-31813861-A0484 ambulancia úrazovej chirurgie 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. prízemie poliklinika, č. dv. 3; Interná ambulancia č. II, 51-31813861-A0486 ambulancia vnútorného lekárstva 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. prízemie poliklinika, č. dv. 2, 51-31813861-A0182 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-31813861-A0487 ambulancia vnútorného lekárstva dnes neordinuje
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 27; Angiologická ambulancia č. 2, 51-31813861-A0577 angiologická ambulancia 6:00 - 13:00 - 13:30 - 14:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 28; Angiologická ambulancia č. 1, 51-31813861-A0183 angiologická ambulancia 6:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 21, 51-31813861-A0151 chirurgická ambulancia 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 51-31813861-A0475 chirurgická ambulancia 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 1.posch. poliklinika, č. dv. 105, 51-31813861-A0140 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 51-31813861-A0143 endokrinologická ambulancia dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0465 gastroenterologická ambulancia 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0570 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0563 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0564 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-31813861-A0565 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 13:00 - 13:00 - 7:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. Endoskopia 1.posch., č. dv. 107, 51-31813861-A0146 gastroenterologická ambulancia 9:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-31813861-A0177 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-31813861-A0469 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-31813861-A0470 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 11:00 - 11:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. Oddelenie urgentnej medicíny, č. dv. 083;Gynekologicko - pôrodnícka príjmová a konziliárna ambulancia, 51-31813861-A0466 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1.posch. poliklinika, č. dv. 134, 51-31813861-A0467 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 1.posch. poliklinika, č. dv 108, 51-31813861-A0468 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. poliklinika prízemie, č. dv. 26, 51-31813861-A0156 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. poliklinika prízemie, č. dv. 22, 51-31813861-A0148 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. poliklinika prízemie, č. dv. 23, 51-31813861-A0147 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-31813861-A0473 hematologická a transfúziologická ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-31813861-A0474 hematologická a transfúziologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-31813861-A0471 hematologická a transfúziologická ambulancia 8:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. Nemocnica I.poschodie, č. dv. 122, 51-31813861-A0149 hematologická a transfúziologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-31813861-A0472 hematologická a transfúziologická ambulancia dnes neordinuje
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia. 51-31813861-A0150 hepatologická ambulancia 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 51-31813861-A0332 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia. 51-31813861-A0591 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia. 51-31813861-A0588 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 51-31813861-A0330 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 51-31813861-A0329 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 51-31813861-A0416 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 51-31813861-A0334 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, reprodukčná medicína. 51-31813861-A0331 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 51-31813861-A0333 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. Poliklinika -1.posch., č. dv. 06, Kardiologická ambulancia č. II, 51-31813861-A0476 kardiologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. poliklinika prízemie, č. dv. 2, 51-31813861-A0152 kardiologická ambulancia 7:00 - 15:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. 51-31813861-A0157 nefrologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 1.posch. poliklinika, č. dv. 114, 51-31813861-A0160 neurologická ambulancia 8:00 - 14:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-31813861-A0478 oftalmologická ambulancia 8:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-31813861-A0477 oftalmologická ambulancia 8:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Mária Pavlovičová. poliklinika 1. poschodie, č. dv. 119, 51-31813861-A0161 oftalmologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 51-31813861-A0479 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Mária Pavlovičová. Ortopedická - príjmová a konziliárna ambulancia; prízemie poliklinika, č. dv. 5, 51-31813861-A0163 ortopedická ambulancia 7:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otoneurologická ambulancia. B, 5.poschodie, dvere č.504, 51-31813861-A0481 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. Poliklinika I.poschodie, č. dv. 126 ; ORL všeobecná a konziliárna ambulancia, 51-31813861-A0480 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. Poliklinika I.poschodie, č. dv. 126 ; ORL príjmová, všeobecná ambulancia, 51-31813861-A0164 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. Poliklinika I.poschodie, č. dv. 126, 51-31813861-A0144 otorinolaryngologická ambulancia 8:30 - 14:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 51-31813861-A0482 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 51-31813861-A0483 otorinolaryngologická ambulancia 8:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. oranž. pavilón -1.posch., č. dv. 036; Detská klinická ambulancia, 51-31813861-A0165 pediatrická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 51-31813861-A0158 pediatrická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 51-31813861-A0594 psychiatrická ambulancia 7:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. prízemie poliklinika, č. dv. 3, 51-31813861-A0178 reumatologická ambulancia 12:30 - 15:30
stacionár Stacionár, geriatria. 51-31813861-A0342 stacionár dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 51-31813861-A0273 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-31813861-A0538 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-31813861-A0277 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-31813861-A0278 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 51-31813861-A0279 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia. 51-31813861-A0281 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia. 51-31813861-A0283 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii. 51-31813861-A0541 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0285 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0539 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-31813861-A0540 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-31813861-A0566 urologická ambulancia 8:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Mária Pavlovičová. III. Urologická ambulancia; B blok, č. dv. 6, 51-31813861-A0485 urologická ambulancia 8:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Mária Pavlovičová. prízemie poliklinika, č. dv. 1; II. Urologická ambulancia, 51-31813861-A0181 urologická ambulancia 8:30 - 13:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Mária Pavlovičová. prízemie poliklinika, č. dv. 17; I. Urologická ambulancia, 51-31813861-A0162 urologická ambulancia 8:30 - 15:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.