Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Bratislava V

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Tematínska, Bratislava-Petržalka, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Ortopédia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-35768568-A0171 všeobecná nemocnica Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 15.12.2023
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (Komunita RAFAEL n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-53374762-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka  
hospic Hospic, Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (Komunita RAFAEL n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-53374762-A0001 hospic Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Tematínska, Bratislava-Petržalka, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Ortopédia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-35768568-A0166 všeobecná nemocnica Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia, Klinická farmakológia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Pediatrická gynekológia, Pediatrická kardiológia, Pediatrická imunológia a alergiológia, Pediatrická nefrológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická reumatológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Gerontopsychiatria, Oftalmológia, Otorinolaryngológia) 51-31813861-A0010 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! RAFAEL dom n.o., Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (RAFAEL dom n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľská starostlivosť) 61-45746079-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
hospic ! RAFAEL dom n.o., Kutlíkova, Bratislava-Petržalka, (RAFAEL dom n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-45746079-A0002 hospic Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Antolská, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, JIS psychiatrická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Foniatria, Gastroenterológia, Neonatológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Dlhodobo chorých, Urgentná medicína) 51-31813861-A0004 všeobecná nemocnica Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
liečebňa Sanatórium AT, s.r.o., Osuského, Bratislava-Petržalka, (Sanatórium AT, s.r.o.) (Medicína drogových závislostí) 61-35718706-A0001 liečebňa Osuského 1645/10, 85103 Bratislava-Petržalka  
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Tematínska, Bratislava-Petržalka, (SI Medical, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, Pediatria, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, Dlhodobo chorých, Centrálne operačné sály, Detská chirurgia, Centrálna sterilizácia) 61-36680478-A0029 všeobecná nemocnica Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 21.08.2019