Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-31813861-A0010
Odborné zameranie: biomedicínsky výskum - všeobecne
anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
endokrinológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
gynekologická urológia
hematológia a transfuziológia
hepatológia
chirurgia
kardiológia
klinická imunológia a alergológia
klinická onkológia
mamológia
materno-fetálna medicína
nefrológia
neonatológia
neurochirurgia
neurológia
neuropsychiatria
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
ortopédia
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
reprodukčná medicína
reumatológia
úrazová chirurgia
urgentná medicína
urológia
vnútorné lekárstvo
algeziológia
klinická farmakológia
otorinolaryngológia
pediatria
pediatrická anestéziológia
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
pediatrická gynekológia
pediatrická kardiológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická nefrológia
pediatrická otorinolaryngológia
pediatrická reumatológia
pediatrická urológia
pediatrická intenzívna medicína
gerontopsychiatria
oftalmológia
otorinolaryngológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská  3360/11
85107  Bratislava - mestská časť Petržalka
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková  1835/4
82101  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31813861
Telefón:

+421 259541111

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.