Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Karlova Ves, (Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-50073869-A0001
Odborné zameranie: biomedicínsky výskum - všeobecne
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Pavilón lekárskych vied, prízemie blok C
Dúbravská cesta  9/5779
84505  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Poisťovne:
Poskytovateľ: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta  9
84505  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 50073869
Telefón:

0232295014

http://www.biomedcentrum.sav.sk/
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.