Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Bratislava IV

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Ulica Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač, (CINRE s. r. o.) (Neurológia, JIS neurologická, Chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Kardiológia, JIS kardiologická, Angiológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Arytmia a koronárna jednotka) 61-51012138-A0059 všeobecná nemocnica nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2023
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Algeziológia, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Nefrológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia ruky, Mamológia, Gastroenterologická chirurgia) 61-53773411-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ulica Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač, (CINRE s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo, Neurológia, JIS neurologická, Chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Kardiológia, JIS kardiologická, Angiológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Arytmia a koronárna jednotka) 61-51012138-A0001 všeobecná nemocnica nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Karlova Ves, (Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Vnútorné lekárstvo) 51-50073869-A0001 zariadenie biomedicínskeho výskumu Dúbravská cesta 9/5779, 84505 Bratislava-Karlova Ves