Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 61-31386563-A0008
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
chirurgia
JIS chirurgická
klinická onkológia
JIS onkologická
anestéziológia a intenzívna medicína
geriatria
JIS geriatrická
gerontopsychiatria
dlhodobo chorých
paliatívna medicína
Miesto prevádzkovania:
UNsP Milosrdní bratia
Námestie SNP  469/10
81465  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
Námestie SNP  469/10
81465  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31386563
Telefón:

+421 2 578 87 100

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Danica Kohútová. 2. NP, m.č. 237, 61-31386563-A0080 algeziologická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, lekári oddelenia AIM. 2. NP, m.č. 894, 61-31386563-A0056 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 12:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Lámala Róbert. 2. NP, m.č. 211, 61-31386563-A0053 ambulancia cievnej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Piotr Waszczuk, MUDr. Važanová Michaela. 2. NP, m.č. 255, 61-31386563-A0050 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Halka Ležovičová. m.č. 130, 61-31386563-A0029 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 8:30 - 13:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Katarína Čolláková. m.č. 129, 61-31386563-A0062 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 16:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Krčméryová Mária. 2. NP, m.č. 228, 61-31386563-A0026 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 27.09.2023 do 02.10.2023
14:00 - 18:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Lucia Vančová. 3. NP, m.č. 315, 61-31386563-A0007 ambulancia klinickej logopédie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 18:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Silvia Mináriková. m.č. 380, 61-31386563-A0027 ambulancia klinickej logopédie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Miriam Drahokoupilová. 4. NP, m.č. 892, 893, 890, 917, 61-31386563-A0041 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Dagmar Kolesárová. m.č. 252, 61-31386563-A0040 ambulancia klinickej psychológie 8:00 - 16:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie. 1. NP, m.č. 110 a 112, 61-31386563-A0071 ambulancia plastickej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 1. NP, m.č. 110 - ÚPS, 61-31386563-A0074 ambulancia vnútorného lekárstva 15:30 - 7:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Katarína Medrická. 1. NP, m.č. 110, 61-31386563-A0045 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Marek Grančák. 2. NP, m.č. 261, 61-31386563-A0044 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mikulová. 2. poschodie, m.č. 803, 61-31386563-A0083 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. 2. NP, m.č. 211, 61-31386563-A0072 angiologická ambulancia 7:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 1. NP, m.č. 113 - ÚPS, 61-31386563-A0073 chirurgická ambulancia 15:30 - 7:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Branislav Záhorec. 1. NP, m.č. 113, 61-31386563-A0063 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Špaček František. 2. NP, m.č. 220, 61-31386563-A0046 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Alžbeta Kissová. m.č. 232, 61-31386563-A0052 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Denisa Košecká. m.č. 231, 61-31386563-A0051 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Andrea Lacková, MUDr. Rastislav Tahotný. 2. NP, m.č. 258, 61-31386563-A0048 endokrinologická ambulancia 7:00 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Marián Štrbák. 2. NP m.č. 259, 61-31386563-A0082 endokrinologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, prof. MUDr. Marián Bátovský. 4. NP, m.č. 877, 878, 880, 883, 884, 61-31386563-A0047 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Issam Bou Ezzedinne. 2. NP, m.č. 262, 61-31386563-A0025 geriatrická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr.Inéz Hvizdaková. 2. NP, m.č. 222, 223, 61-31386563-A0084 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 6:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Anna Čechová. m.č. 253, 61-31386563-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. František Špaček. chirurgické oddelenie, 61-31386563-A0021 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Boris Stríž. 2. NP, m.č. 233, 61-31386563-A0042 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Ľubica Juklová. 2. NP, m.č. 234, 61-31386563-A0043 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Plevová. 2. NP, m.č. 235, 61-31386563-A0001 kardiologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 02.10.2023 do 02.10.2023
od 27.09.2023 do 27.09.2023
7:00 - 10:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Božena Kozová. 2. NP, m.č. 228 (štvrtok) a m.č. 804 (utorok, streda), 61-31386563-A0038 nefrologická ambulancia 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Danica Kohútová. 2. NP, m.č. 237, 61-31386563-A0037 neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.09.2023 do 30.09.2023
dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Kamila Rosoľanková. 2. NP, m.č. 236, 61-31386563-A0064 neurologická ambulancia 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Ester Halžová. 2. NP, m.č. 226, 61-31386563-A0036 oftalmologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Boris Machút. 2. NP, m.č. 221, 61-31386563-A0035 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Beata Džurná. otorinolaryngológia - foniatria, 2. NP, m.č. 229, 61-31386563-A0033 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Danica Bartková. 2. NP, m.č. 252, 61-31386563-A0002 psychiatrická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Janka Smolenová. 2. NP, m.č. 225, 61-31386563-A0032 reumatologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
stacionár Stacionár, gerontopsychiatria. m.č. 004, 005, 61-31386563-A0020 stacionár 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. miestnosť 224, 61-31386563-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Halka Ležovičová. trakt miestností č. 127-134, 61-31386563-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 6:30 - 17:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, skiagrafická RTG vyšetrovňa - m.č. 142, 61-31386563-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, zubná RTG vyšetrovňa - m.č. 142, 61-31386563-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, mamografická vyšetrovňa - m.č. 119, 61-31386563-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, USG - m.č. 120 a 121, 61-31386563-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, CT vyšetrovňa - m.č. 143, 61-31386563-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Wassermann Otto. 2. NP, m.č. 214, 61-31386563-A0030 urologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivana Vasilenková. 1. poschodie, , 61-31386563-A0092 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Miškolciová Edita. 2. NP, m.č. 896, 61-31386563-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 16:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.