Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 61-31386563-A0008
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
chirurgia
JIS chirurgická
klinická onkológia
JIS onkologická
anestéziológia a intenzívna medicína
geriatria
JIS geriatrická
gerontopsychiatria
dlhodobo chorých
paliatívna medicína
Miesto prevádzkovania:
UNsP Milosrdní bratia
Námestie SNP  469/10
81465  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
Námestie SNP  469/10
81465  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31386563
Telefón:

+421 2 578 87 100

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Danica Kohútová. 2. NP, m.č. 237, 61-31386563-A0080 algeziologická ambulancia 11:00 - 13:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, lekári oddelenia AIM. 2. NP, m.č. 894, 61-31386563-A0056 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny dnes neordinuje
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Lámala Róbert. 2. NP, m.č. 211, 61-31386563-A0053 ambulancia cievnej chirurgie
Neprítomnosti:
od 15.08.2024 do 30.08.2024
dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Piotr Waszczuk, MUDr. Važanová Michaela. 2. NP, m.č. 255, 61-31386563-A0050 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Neprítomnosti:
od 30.09.2024 do 30.09.2024
od 30.08.2024 do 30.08.2024
od 23.08.2024 do 23.08.2024
od 26.08.2024 do 26.08.2024
od 19.08.2024 do 19.08.2024
od 16.08.2024 do 16.08.2024
od 09.08.2024 do 09.08.2024
od 05.08.2024 do 05.08.2024
od 02.08.2024 do 02.08.2024
od 26.07.2024 do 26.07.2024
od 19.07.2024 do 19.07.2024
od 15.07.2024 do 15.07.2024
od 12.07.2024 do 12.07.2024
od 11.07.2024 do 11.07.2024
7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Halka Ležovičová. m.č. 130, 61-31386563-A0029 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Katarína Čolláková. m.č. 129, 61-31386563-A0062 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Krčméryová Mária. 2. NP, m.č. 228, 61-31386563-A0026 ambulancia klinickej imunológie a alergológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Lucia Vančová. 3. NP, m.č. 315, 61-31386563-A0007 ambulancia klinickej logopédie 7:00 - 12:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Silvia Mináriková. m.č. 380, 61-31386563-A0027 ambulancia klinickej logopédie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Miriam Drahokoupilová. 4. NP, m.č. 892, 893, 890, 917, 61-31386563-A0041 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, MSc. Mária Nemčíková. m.č. 252, 61-31386563-A0040 ambulancia klinickej psychológie 8:00 - 12:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie. 1. NP, m.č. 110 a 112, 61-31386563-A0071 ambulancia plastickej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 1. NP, m.č. 110 - ÚPS, 61-31386563-A0074 ambulancia vnútorného lekárstva 15:30 - 7:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Katarína Medrická. 1. NP, m.č. 110, 61-31386563-A0045 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Marek Grančák. 2. NP, m.č. 261, 61-31386563-A0044 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 13:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mikulová. 2. poschodie, m.č. 803, 61-31386563-A0083 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. 2. NP, m.č. 211, 61-31386563-A0072 angiologická ambulancia 7:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 1. NP, m.č. 113 - ÚPS, 61-31386563-A0073 chirurgická ambulancia 15:30 - 7:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Branislav Záhorec. 1. NP, m.č. 113, 61-31386563-A0063 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Špaček František. 2. NP, m.č. 220, 61-31386563-A0046 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Alžbeta Kissová. m.č. 232, 61-31386563-A0052 dermatovenerologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 08.07.2024 do 19.07.2024
7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Denisa Košecká. m.č. 231, 61-31386563-A0051 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Andrea Lacková, MUDr. Rastislav Tahotný. 2. NP, m.č. 258, 61-31386563-A0048 endokrinologická ambulancia 7:00 - 14:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Štrbák Marián, MUDr. Maskaľová Iveta. 2. NP m.č. 259, 61-31386563-A0082 endokrinologická ambulancia 7:00 - 13:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, prof. MUDr. Marián Bátovský. 4. NP, m.č. 877, 878, 880, 883, 884, 61-31386563-A0047 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Issam Bou Ezzedinne. 2. NP, m.č. 262, 61-31386563-A0025 geriatrická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr.Inéz Hvizdaková. 2. NP, m.č. 222, 223, 61-31386563-A0084 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Anna Čechová. m.č. 253, 61-31386563-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. František Špaček. chirurgické oddelenie, 61-31386563-A0021 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Boris Stríž. 2. NP, m.č. 233, 61-31386563-A0042 kardiologická ambulancia 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Ľubica Juklová. 2. NP, m.č. 234, 61-31386563-A0043 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Plevová. 2. NP, m.č. 235, 61-31386563-A0001 kardiologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 17.06.2024 do 28.06.2024
dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Božena Kozová. 2. NP, m.č. 228 (štvrtok) a m.č. 804 (utorok, streda), 61-31386563-A0038 nefrologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Danica Kohútová. 2. NP, m.č. 237, 61-31386563-A0037 neurologická ambulancia 7:00 - 11:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Kamila Rosoľanková. 2. NP, m.č. 236, 61-31386563-A0064 neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 01.08.2024 do 02.08.2024
od 08.08.2024 do 09.08.2024
od 29.07.2024 do 21.08.2024
8:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Ester Halžová. 2. NP, m.č. 226, 61-31386563-A0036 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Boris Machút. 2. NP, m.č. 221, 61-31386563-A0035 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Beata Džurná. otorinolaryngológia - foniatria, 2. NP, m.č. 229, 61-31386563-A0033 otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 04.09.2024 do 04.09.2024
od 24.07.2024 do 24.07.2024
7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Danica Bartková. 2. NP, m.č. 252, 61-31386563-A0002 psychiatrická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Janka Smolenová. 2. NP, m.č. 225, 61-31386563-A0032 reumatologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 22.07.2024 do 09.08.2024
7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
stacionár Stacionár, gerontopsychiatria. m.č. 004, 005, 61-31386563-A0020 stacionár 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. miestnosť 224, 61-31386563-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Halka Ležovičová. trakt miestností č. 127-134, 61-31386563-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 6:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, skiagrafická RTG vyšetrovňa - m.č. 142, 61-31386563-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, zubná RTG vyšetrovňa - m.č. 142, 61-31386563-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, mamografická vyšetrovňa - m.č. 119, 61-31386563-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, USG - m.č. 120 a 121, 61-31386563-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia. trakt rádiodiagnostického oddelenia, prízemie, CT vyšetrovňa - m.č. 143, 61-31386563-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:15
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Wassermann Otto. 2. NP, m.č. 214, 61-31386563-A0030 urologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 01.07.2024 do 31.07.2024
od 01.06.2024 do 30.06.2024
Zariadenie má pozastavenú činnosť do 31.08.2024
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivana Vasilenková. 1. poschodie, , 61-31386563-A0092 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 17.06.2024 do 28.06.2024
dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Miškolciová Edita. 2. NP, m.č. 896, 61-31386563-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 13:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.